Afvalbeheersbijdrage

Reuse, Reduce & Recycle: de Afvalbeheersbijdrage verpakkingen

De inzameling, verwerking en recycling van verpakkingsmaterialen — glas, papier, kunststof, metaal en hout — wordt in Nederland betaald door het verpakkende bedrijfsleven. Die draagt geld af aan het Afvalfonds Verpakkingen, dat op haar beurt de recyclingkosten van bijvoorbeeld gemeenten vergoedt.

Aangifteplichtig?

Brengt u voor het eerst verpakte goederen in Nederland op de markt? Of bent u een importeur die zich van verpakkingen ontdoet (of laat u dit voor zich doen)? Dan bent u verplicht om vanaf 50.000 kilogram een Afvalbeheersbijdrage verpakkingen betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Wanneer er sprake is van een fiscale eenheid omzetbelasting, dan moet u voor de fiscale eenheid als geheel bepalen of u boven de drempel van de 50.000 kilogram verpakkingen komt. De Afvalbeheersbijdrage verpakkingen komt in de plaats van de verpakkingenbelasting die op 1 januari 2008 werd ingevoerd en op 1 januari 2013 weer werd ingetrokken.

Opgave en aangifte

De eerste stap is de aanmelding bij het Afvalfonds Verpakkingen. Dit kan eenvoudig via de website van het Afvalfonds: https://afvalfondsverpakkingen.nl/aanmelden.

Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage voor ondernemers is afhankelijk van het materiaal en de soort verpakking (verkoop-, verzamel- of verzendverpakking). Voor verpakkingen die meerdere keren te gebruiken zijn, betaalt u eenmalig een bijdrage. De tarieven voor de bijdrage ten aanzien van de verschillende verpakkingsmaterialen zijn hier te vinden.

Indirecte export van verpakkingen

Exporteert u verpakkingen waarover eerder in de keten de Afvalbeheersbijdrage is betaald? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden de Afvalbeheersbijdrage verpakkingen voor indirecte export terugvragen. U doet dit in de aangifte. Dit kan ook als buitenlandse ondernemer.

Verpakkingenadministratie

Uit ervaring weten wij dat de verpakkingenadminstratie een centrale rol speelt binnen de Afvalbeheersbijdrage verpakking. Het Afvalfonds kan deze administratie controleren en zo verifiëren of de ingediende aangifte klopt. Het Afvalfonds heeft een Handreiking gepubliceerd met daarin de regels en tips ten aanzien van (het opzetten van) een verpakkingenadministratie. Bewijsstukken en andere documenten moet u bewaren tot 7 jaar na het einde van het aangiftejaar.

Aangifte 2018, de deadline nadert!

De definitieve aangifte Afvalbeheersbijdrage verpakkingen over 2018 kan ingediend worden in PackTool. U heeft hiervoor tot en met 31 maart 2019 de tijd. U doet hierin aangifte over het

gewicht van de verpakkingen die u in 2018 als producent/importeur op de Nederlandse markt hebt gebracht of van de verpakkingen die zijn ontdaan na import (door uw bedrijf of in opdracht van uw bedrijf). Het Afvalfonds kan de bedragen van uw voorlopige bijdragen verrekenen met de aangifte in het volgende jaar.

Heeft u vragen met betrekking tot de Afvalbeheersbijdrage of heeft u assistentie nodig bij het opzetten van een verpakkingenadministratie? Neem dan graag contact op met Tom Zondag of Demi van Zantvoort. Zij hebben veel ervaring met het Afvalfonds Verpakkingen en helpen u graag verder.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?