AFM legt banken uniform herstelkader op in rentederivatendossier

De AFM heeft in een brief aan het Ministerie van Financiën van 1 maart jl. een plan van aanpak gepresenteerd voor de afronding van het rentederivatendossier. De AFM stelt voor dat onafhankelijke deskundigen met ABN AMRO, Rabobank, ING, SNS en Van Lanschot een uniform herstelkader overeenkomen, dat gedetailleerd zal voorschrijven hoe deze banken hun klanten moeten compenseren in specifieke situaties. Dit herstelkader moet worden toegepast op alle dossiers van de banken (waarbij nieuw is dat die toetsing niet alleen ziet op rentederivaten die nog liepen op 1 april 2014, maar mogelijk óók op rentederivaten die voor die datum zijn beëindigd). Lopende discussies over rentederivaten zouden gedurende deze hertoetsing opgeschort moeten worden en potentieel zet deze aanpak de deur open naar nieuwe discussies over vóór 1 april 2014 beëindigde rentederivaten. De AFM verwacht dat het toetsen van dossiers aan dit herstelkader medio 2017 afgerond zou moeten kunnen zijn. 3 maart vindt de commissievergadering van de Tweede Kamer over het rentederivatendossier plaats.

Heeft u een rentederivaat lopen een heeft u vragen over een van uw bank ontvangen voorstel naar aanleiding van een herbeoordeling? Of wenst u uitleg over de werking van een rentederivaat en advies over uw positie? Holla Advocaten biedt onafhankelijk advies over rentederivaten met als doel escalatie van de commerciële relatie met uw bank te voorkomen en een eerlijke discussie te voeren over de afwikkeling van uw rentederivaat.