Holla Advocaten adviseert Provincie Noord-Brabant bij clubdealfinanciering aan De Efteling

closing deal

Het Banking & Finance team van Holla Advocaten onder leiding van Monieke Linck assisteerde de Provincie Noord-Brabant recentelijk bij de clubdeal financieringstransactie ten behoeve van De Efteling. De financiering werd onder andere verstrekt voor de financiering van het Loonsche Land project van de Efteling (zie http://www.efteling.com/NL/Over-de-Efteling/Pers-en-Publicaties/Persberichten/persberichten-persberichten/Efteling-realiseert-nieuwe-verblijfsrecreatie-in-het-Loonsche-Land.html). De transactie is op 11 maart jl. succesvol geclosed.

Holla Advocaten feliciteert de Provincie Noord-Brabant, De Efteling en de overige betrokken partijen van harte met het bereiken van deze mijlpaal en wenst hen veel succes met deze samenwerking!

Holla Advocaten Banking & Finance – Dé speler voor de Financiële Sector van het Zuiden.