Vertrouwelijkheid aanbestedingsdocumenten

papier

De Wet openbaarheid van bestuur maakt het mogelijk dat iedereen de overheid kan verzoeken documenten die uw onderneming met de overheid heeft gewisseld voor een ieder openbaar te maken, of het verzoek nu wordt gedaan door een concurrent, een journalist of een burger. Het begrip ‘document’ is in de Wet openbaarheid van bestuur erg ruim gedefinieerd, waardoor in wezen bijna alle informatie die u wisselt met de overheid voor openbaarmaking in aanmerking komt. Dat geldt ook voor informatie die u in het kader van een aanbesteding overlegt.

Openbaarmaking is uitgangspunt en kan door de overheid slechts beperkt worden geweigerd. Voor stukken die uw onderneming met de overheid heeft gedeeld in het kader van een aanbestedingsprocedure zijn in de Aanbestedingswet specifieke regels opgenomen die helpen om te bepalen welke informatie vertrouwelijk dient te blijven. Juist omdat bij uitstek in aanbestedingsprocedures bedrijfsgevoelige informatie, zoals prijzen, wordt gedeeld, is het goed te weten hoe vertrouwelijk de overheid deze informatie kan en mag houden indien een derde om openbaarmaking verzoekt. Reden genoeg om hier tijdens het congres op in te gaan.

Klik hier voor meer informatie over deze subsessie.