Transparant inschrijven en past performance

schaafsel

In februari 2019 verscheen het bericht dat de ministeries van Economische Zaken en Financiën onderzoeken hoe schikkende ondernemingen kunnen worden uitgesloten van aanbestedingen door de overheid. Dit naar aanleiding van de schikking van ING voor een bedrag van € 775 mln. Die bedrijven zouden op een zwarte lijst moeten komen. Bij de wijziging van de Aanbestedingswet in 2016 is de optie van een register genoemd, waarin de aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen van ondernemers worden vermeld. En uit recente Europese rechtspraak volgt dat bedrijven die een clementieregeling aangaan wegens kartelafspraken, in het kader van hun inschrijving verplicht kunnen zijn het clementiebesluit over te leggen ook al heeft dit tot gevolg dat het voor de aanbestedende dienst makkelijker wordt een schadevergoedingsvordering jegens die inschrijver te onderbouwen.

Waar gehakt wordt vallen spaanders, dat is onvermijdelijk. Maar wat vertel je een aanbestedende dienst precies over het handelen van je bedrijf en wat niet? Waar ligt de grens en wanneer ben je ‘Roomser dan de Paus’? In aanbestedingen is gebruikelijk dat bedrijven een verklaring moeten afgeven over bijvoorbeeld de naleving van de wet, fouten in de beroepsuitoefening, vervalsing van de mededinging en tekortkomingen in eerdere opdrachten. Wij signaleren de ontwikkeling dat bedrijven steeds meer informatie moeten delen, en dat informatie sneller in het nadeel van die bedrijven wordt uitgelegd. Tijdens deze sub-sessie gaan wij met u in gesprek over deze ontwikkelingen.

Harald Wiersema & Jack van Beers