Shared innovation: waar belanden intellectuele eigendomsrechten?

Stilstaan is achteruitgaan. Voor ondernemingen en ondernemers is innoveren noodzaak. Door de complexiteit en snelheid van de huidige technologische ontwikkelingen is het welhaast onmogelijk geworden om alle innovatieprocessen binnen de onderneming zelf te houden. Gezamenlijke innovatie, waarbij een onderneming met de hulp van een of meer externe partijen innoveert, is in veel bedrijfstakken gemeengoed geworden. Het antwoord op de vraag wie rechthebbende wordt van de eventuele intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij innovatie kan echter verschillen naar gelang of de werkzaamheden die daarvoor worden uitgevoerd door een persoon in dienst van de onderneming of door een externe partij worden verricht.

Voor de situatie waarin een externe partij daarbij is betrokken, geldt in beginsel dat als de onderneming ter zake geen andersluidende contractuele afspraken maakt, de intellectuele eigendomsrechten bij die externe partij belanden. Vanzelfsprekend is dit veelal niet de ideale situatie voor de onderneming. In het geval dat de intellectuele eigendomsrechten worden gecreëerd door eigen werknemers belanden de intellectuele eigendomsrechten op grond van de wet in beginsel bij de werkgever. Ook in dit geval is het echter verstandig expliciete contractuele afspraken te maken, zeker als de onderneming internationaal opereert. De wettelijke regeling in andere landen kan immers verschillen van die in Nederland en juist bepalen dat de werknemer rechthebbende is. Dit is veelal niet de bedoeling.

Bovenstaande voorbeelden schetsen het belang van het – vooraf – maken van goede afspraken omtrent de mogelijke intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij innovatie, zowel als dat gezamenlijk met externe partijen maar óók als dat intern plaatsvindt.

Bent u benieuwd met welke zaken u nog meer rekening moet houden bij shared innovation? Tijdens de subsessie ‘Transparant en collaboratief innoveren’ vertellen wij u meer over dit onderwerp.

Robbert Sjoerdsma en Merel Franke