Missie, visie, kernwaarden en cultuur

Onze missie

  • Holla biedt juridische diensten van de beste kwaliteit
  • Wij maken de ambities van onze cliënten tot een succes

 

Onze visie

  • excelleren in klanttevredenheid en medewerkerbevlogenheid
  • brede herkenning en erkenning in de zakelijke markt
  • een gezond financieel rendement

 

Onze kernwaarden

Hoe gaan we met elkaar om

Kwaliteit

Onze prestaties zijn van hoge kwaliteit. Een 8 is vereist, een 9 is beter. Aan integriteit wordt geen concessies gedaan. We bellen onze relatie dezelfde dag nog terug; niet een dag later als dat ook kan.

Respect

We tonen respectvolle omgangsvormen. We spelen op de bal en niet op de man / vrouw.

Openheid

Feedback geef je direct. Eventuele onvrede bespreken we met de persoon in kwestie. Verschillen van inzicht zijn prima, maar die bespreken we met de betrokkene(n) zelf.

Kameraadschap

We zijn solidair en aanspreekbaar. We houden rekening met elkaar. Daar waar mogelijk staan we voor elkaar klaar. En onze deuren staan in de regel gewoon open.

Initiatiefrijk

We tonen initiatief. We hebben een open basishouding, nemen zelf initiatieven en staan open voor die van anderen.

Vertrouwen

We steunen elkaar en vallen de ander niet af. Eenmaal gemaakte keuzes of genomen besluiten respecteren we en steunen we. We vallen kantoorgenoten niet af; zeker niet ten overstaan van anderen.