Mishandeling

Dagelijks vinden er meerdere geweldsmisdrijven plaats waaruit fors letsel ontstaat. Hierbij kunt u denken aan vechtpartijen en zinloos geweld in het uitgaansleven, diefstal met geweld, straatroof, mishandeling, bedreiging en huiselijk geweld.

Deze gebeurtenissen hebben vaak ingrijpende fysieke- en psychische gevolgen. Tijd voor verwerking van de impact van het geweld en/of revalidatie is er dan niet, terwijl de schade in veel gevallen direct merkbaar is. Bijvoorbeeld omdat u medische kosten dient te maken voor uw herstel en u door het letsel niet meer kunt werken.

Angst om stappen te ondernemen
Het komt geregeld voor dat het slachtoffer elk contact met de dader wil vermijden en om die reden geen juridische stappen tegen hem/haar durft te ondernemen. Ook komt het voor dat de dader al dreigementen heeft geuit richting het slachtoffer voor het geval de politie wordt gewaarschuwd. Er bestaat dan angst voor wraakacties of om nogmaals slachtoffer te worden van geweld. Toch is het belangrijk dat u een dader er niet mee weg laat komen. U blijft anders namelijk voor de rest van uw leven met de schade zitten.

Voor u is van belang om te weten, dat Holla Advocaten al uw belangen kan behartigen zonder dat u in contact hoeft te komen met de dader. Wij houden u volledig buiten beeld. Zelfs als het noodzakelijk is om een rechtszaak te starten tegen de dader, zullen we met de Rechtbank regelen dat u niet in contact hoeft te komen met de dader. Wij zorgen er uiteraard wel voor dat u betrokken blijft bij uw zaak. Wij zullen elke stap die wij zetten zorgvuldig met u bespreken. Het is immers uw schade en u bent degene die slachtoffer is geworden. Uw belang staat voor ons dan ook voorop.

Het is dan ook verstandig om u na het geweldsmisdrijf zo snel mogelijk te laten bijstaan door een letselschadeadvocaat. Holla Advocaten kan beoordelen of de dader aansprakelijk is en welke informatie noodzakelijk is om de behandeling van uw kwestie zo goed mogelijk voor te bereiden. Is er bijvoorbeeld een proces-verbaal opgesteld door de politie, is er aangifte gedaan, zijn er camerabeelden op te vragen waarop het geweld zichtbaar is, zijn er getuigen die over het misdrijf kunnen verklaren? Waren er meerdere personen betrokken? En welk letsel heeft u opgelopen, en welke financiële gevolgen heeft dit voor u? Holla Advocaten zal al deze zaken voor u regelen.

Voeging in de strafprocedure
Ingeval de dader reeds is opgepakt door de politie en zich dient te verantwoorden voor de strafrechter, is het mogelijk om u als slachtoffer te voegen in de strafprocedure. Dit betekent dat de strafrechter niet alleen het strafrechtelijk handelen van de dader beoordeelt, maar tegelijkertijd een beslissing kan nemen over uw letselschadeclaim. Holla Advocaten kan voor u optreden in de strafprocedure en u tevens adviseren of dit wel of niet verstandig is. De voeging heeft namelijk voor- en nadelen.

Het grootste voordeel is, dat u snel van de zaak af bent. Zodra de strafrechter het handelen van de dader heeft beoordeeld, heeft u immers ook een beslissing over uw letselschadeclaim. Daar komt bij dat de Nederlandse Staat uw schadevergoeding zal incasseren bij de dader. U hoeft dus niet zelf achter de dader aan te gaan om uw geld te ontvangen. U blijft buiten beeld.

Het nadeel is echter, dat de strafprocedure primair bedoeld is om het handelen van de dader te beoordelen. De strafrechter heeft slechts beperkte tijd en middelen om uw schade te beoordelen. Uw letselschadeclaim kan dan ook alleen worden beoordeeld, als deze eenvoudig van aard is. Met andere woorden: als deze zonder veel moeite kan worden vastgesteld. Als dat niet het geval is, kan de rechter u niet-ontvankelijk verklaren. Dat betekent dat de strafrechter uw letselschadeclaim niet in behandeling neemt en u deze dient voor te leggen aan de civiele rechter. De civiele rechter heeft wel de tijd en de middelen om uw schade te beoordelen, dus ook als deze niet van eenvoudige aard is.

Het komt ook voor dat de strafrechter slechts een gedeelte van uw letselschadeclaim toewijst en u voor het resterende deel niet-ontvankelijk verklaart. Voor het restant dient u dan ook de gang naar de civiele rechter te maken.

Het grootste risico loopt u, op het moment dat de strafrechter uw letselschadeclaim afwijst. Dit betekent dat de strafrechter wel inhoudelijk naar uw schadeclaim heeft gekeken, maar van oordeel is dat uw schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. In dat geval is de weg naar de civiele rechter geblokkeerd en blijft u met uw schade zitten. Dit kan tot hele vervelende situaties leiden op het moment dat u forse schade heeft geleden en mogelijkerwijs in de toekomst ook nog schade zult lijden. Het is dan ook verstandig om u vooraf goed te laten informeren over de risico’s van voeging in uw situatie.

Wij hebben jarenlange ervaring en kent alle mogelijkheden en valkuilen. De juridische beoordeling, de behandeling en de afwikkeling van uw letselschadezaak zijn bij ons dan ook in deskundige en vertrouwde handen. Wij zullen alles in het werk stellen om uw zorgen uit handen te nemen en u zoveel als mogelijk een gevoel van genoegdoening te bezorgen. Is het niet mogelijk om de dader aan te spreken, of is de dader niet in staat om uw schade te vergoeden, dan bestaan er ook nog mogelijkheden om een schadevergoeding te ontvangen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Ineke Paul-van Velzen

Neem contact op

Gratis advies | Binnen 2 uur contact met een advocaat (tijdens kantoortijden)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Bent u slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf en wilt u een gratis advies over uw mogelijkheden,  neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze letselschadeadvocaten.