Internationale gegevensdoorgifte

Na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de mogelijkheden om persoonsgegevens buiten de EU te verwerken ingrijpend gewijzigd. Dit komt onder andere door de Brexit en de baanbrekende uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de ongeldigheid van het EU-VS Privacy Shield. De regelgeving op dit terrein blijft onrustig en creëert onzekerheid en risico’s voor organisaties in de EU, het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd.

Daarom heeft Holla’s Data & Privacy team een whitepaper over internationale gegevensdoorgifte geschreven, in samenwerking met onze alliantiepartners TLT (VK) en GSJ advocaten (België). In dit whitepaper geven zij uitleg en advies over onderwerpen die veel ondernemingen raken. Denk hierbij aan:

  • hoe de huidige regelgeving is gevormd door alle recente gebeurtenissen;
  • toekomstige veranderingen in de wetgeving in de EU en het VK;
  • belangrijke deadlines in de regelgeving (zoals de deadline die gold om voor 27 december 2022 over te stappen op het nieuwe modelcontract); en
  • hoe een data transfer impact assessment (DTIA) moet worden uitgevoerd.

Lees de whitepaper: International Data Transfer

Via bovenstaande link kunt u het whitepaper direct lezen. Heeft u hier vragen over? Dan gaan wij uiteraard graag in gesprek met u om vragen te beantwoorden over dieper op de onderwerpen in te gaan. Neem hiervoor contact op met Kim de Bonth of Femmie Schets.

Kim de Bonth

Femmie Schets