HOLLA Protocol datalekken

HOLLA Protocol datalekken

 

Goede naleving door Holla van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is cruciaal. Dit protocol beschrijft welke stappen onverwijld doorlopen dienen te worden wanneer een (potentieel) datalek geconstateerd wordt.