Holla Labs

Over Holla Labs

De wereld verandert snel, en dus ook de juridische wereld. Nieuwe technologische toepassingen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de markt zullen ook onze dienstverlening raken. Holla Labs is een omgeving waar wij −vaak samen met zakelijke partners en onze meer vooruitstrevende cliënten− nieuwe diensten en service concepten onderzoeken, ontwikkelen en uittesten. Prototype diensten kunnen logisch en voor de hand liggend lijken. Maar binnen Holla Labs onderzoeken we ook ideeën die wellicht (nog) wat wild en vergezocht lijken. Holla Labs is de omgeving waarin wij deze experimenten de kans geven tot volle wasdom te komen … of eervol te stranden − met achterlating van een prima leerervaring voor het volgende experiment.

Onze projecten

Onze open, experimentele benadering biedt Holla −en onze zakelijke partners en cliënten− meer dan alleen nuttige nieuwe inzichten. Er zijn ook concrete resultaten. Een voorbeeld daarvan is onze nieuwe expertise Integrity & Compliance, die Holla inmiddels aan het dienstenportfolio heeft toegevoegd.

Op dit moment wordt binnen Holla Labs gewerkt aan productization van een aantal nieuwe diensten. Wij verwachten de komende maanden een aantal van onze prototype diensten als nieuwe propositie te kunnen introduceren.

Samenwerking & co-creatie

Wij zijn altijd op zoek naar goede nieuwe ideeën die de juridische dienstverlening kunnen verbeteren en innoveren − en naar innovatieve concepten waaraan Holla een goede bijdrage kan leveren. Mocht je met zo’n vernieuwend idee of concept rondlopen, dan zouden wij graag daarover met je van gedachten wisselen.

Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met Bart Vastenburg.

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”
Mahatma
 Gandhi