Geregistreerd rechtsgebied

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Naam advocaat Hoofdrechtsgebied(en) Subrechtsgebied(en)
Pieter Ballings Intellectueel eigendomsrecht
Jack van Beers Aanbestedingsrecht
Kim de Bonth Privacyrecht
Bert van den Boom Arbeidsrecht Collectief ontslag
Medezeggenschap
Martine Bouman Verzekeringsrecht
Gezondheidsrecht
Letselschaderecht
Peter de Bruijn Personen- en Familierecht Bijzondere curator
Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingenMediation

Ouderschap en erkenning

Jan Dingemans Insolventierecht

Ondernemingsrecht

Faillissement

Surseance van betaling

Fusies en overnames

Petra Domevscek Arbeidsrecht
Bas van Dooren Insolventierecht
Burgerlijk procesrecht
Ondernemingsrecht
Boris Emmerig Belastingrecht
Willemijn Fick Burgerlijk procesrecht
Merel Franke Ondernemingsrecht
Robert Gebel Burgerlijk procesrecht

Vastgoedrecht

Arbitrage

Bouwrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht

Pim van de Goor Ondernemingsrecht
Gertjan Hamers Huurrecht

Vastgoedrecht

Bedrijfsruimte
WoonruimteBouwrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
Jan van Heijningen Aanbestedingsrecht
Remie Huijs Ondernemingsrecht Fusies en overnames
Vennootschappen
Martijn Huisman Arbeidsrecht
Dirk de Jong Insolventierecht

Ondernemingsrecht

Faillissement
Surseance van betalingBeroepsaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid

Fusies en overnames
Vennootschappen
Verenigingen en stichtingen

Luuk Jonker Intellectueel eigendomsrecht
Jade Joosten Verzekeringsrecht
Janina Maduro Insolventierecht

Ondernemingsrecht

Faillissementsrecht
Surseance van betalingBestuurdersaansprakelijkheid
Vennootschappen
Robert van Muijen Burgerlijk procesrecht

Ondernemingsrecht

Arbitrage
Beslag- en executierecht
LitigationFusies en overnames
Vennootschappen
Verenigingen en stichtingen
Verbintenissenrecht
Reinoud van Oeijen Insolventierecht

Ondernemingsrecht

Faillissement
Surseance van betalingBestuurdersaansprakelijkheid
Vennootschappen
Egbert Schelhaas Huurrecht Bedrijfsruimte
Joost Schunselaar Arbeidsrecht
Malou Siebers Huurrecht
Robbert Sjoerdsma Intellectueel eigendomsrecht
Fons Smid Arbeidsrecht Collectief ontslag
Internationaal arbeidsrecht
Medezeggenschap
Barend Stroetinga Verzekeringsrecht
Michiel Stoové Insolventierecht Faillissement
Surseance van betaling
Harriët Strik Arbeidsrecht

Sociaal-zekerheidsrecht

 

Werknemersverzekeringen

Marloes Stuurop Arbeidsrecht
Alissa van Tongerloo Ondernemingsrecht
Jaimy Vanenburg Arbeidsrecht
Ineke Paul-van Velzen Letselschaderecht
Coen Verberne Gezondheidsrecht

Psychiatrisch patiëntenrecht

Tuchtrecht

 

 

Medisch tuchtrecht

Sandra Voet Ondernemingsrecht Fusies en overnames
Vennootschappen
Jacqueline de Vries Gezondheidsrecht

Tuchtrecht

 

Medisch tuchtrecht

Joost Wasser Strafrecht Financieel economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Ferry Weelen Ondernemingsrecht
Harald Wiersema Bestuursrecht

Omgevingsrecht

Bestuursprocesrecht
Europees recht
Handhavingsrecht
SubsidierechtMilieurecht
Natuurbeschermingsrecht
Ruimtelijk bestuursrecht
Waterrecht
Lars ten Wolde Insolventierecht Faillissement
Surseance van betaling

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.