Faillissementspagina

De rechtbank……….. heeft op ………… het faillissement uitgesproken van…….. , statutair gevestigd te …., met aanstelling van ………. tot curator.

 

De activiteiten van …… bestonden uit het voeren ………..

 

De curator vormt zich op dit moment een eerste beeld van de problematiek waarin de onderneming terecht is gekomen en de in dat verband te nemen noodzakelijke maatregelen.

 

Wat betekent het faillissement voor u als werknemer, klant of anderszins betrokkene? Onderstaand geven wij een antwoord op enkele vragen.

 

Staat uw vraag hier niet bij? Stuur uw vraag dan per e-mail naar ……….

 

Veelgestelde vragen

Wat is een faillissement?
Een ‘faillissement’ is een juridische procedure die door de rechtbank kan worden uitgesproken indien een onderneming niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De rechtbank stelt daarbij een curator aan die onder meer als taak heeft om het gehele vermogen van de failliete onderneming te verkopen en de opbrengst daarvan te verdelen onder de schuldeisers. U bent een schuldeiser (‘crediteur’) wanneer u bijvoorbeeld nog geld te vorderen heeft van Just Wellness of wanneer u behandelingen tegoed heeft waar u wel al voor heeft betaald.

 

Wat is de stand van zaken in het faillissement? Hoe gaat het nu verder?
De curator maakt regelmatig een verslag over de gang van zaken in het faillissement. Deze verslagen zijn openbaar. Het eerste verslag wordt binnenkort gepubliceerd. De verslagen zijn te vinden via de volgende link: https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/13.ams.20.7.F.1334.1.20

 

Ik heb (een pakket) behandelingen bij ….. gekocht, maar nog geen of niet alle behandelingen gekregen. Krijg ik mijn geld terug?
U bent schuldeiser van …… U heeft dan een vordering op ………. Deze vordering kunt u indienen via de volgende website: https://www.holla.nl/vordering-indienen/

Het is op dit moment nog niet duidelijk of u (een gedeelte van) uw geld terug krijgt. Naar verwachting is dit niet het geval. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat het faillissement wordt afgewikkeld. Dit duurt naar verwachting minstens één jaar.

 

Ik heb een tegoedbon van ……., maar nog geen of niet alle behandelingen gekregen. Krijg ik mijn geld terug?
U bent waarschijnlijk schuldeiser van …….. U heeft dan een vordering op ……. Deze kunt u indienen via de volgende website: https://www.holla.nl/vordering-indienen/

Het is op dit moment nog niet duidelijk of u (een gedeelte van) uw geld terug krijgt. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat het faillissement wordt afgewikkeld. Dit duurt naar verwachting minstens één jaar.

 

Ik wil een vordering indienen, maar ik heb geen factuur (meer).
Indien u een vordering heeft op ……. kunt u deze online indienen door het formulier op de onderstaande website in te vullen: https://www.holla.nl/vordering-indienen/

Op deze website wordt u ook gevraagd om facturen toe te voegen. Wanneer u geen facturen heeft, kunt u alle andere (bewijs)stukken die u heeft toevoegen waaruit blijkt dat u een vordering heeft op . Denk aan pintransactie(s), een screenshot van het rekeningafschrift waaruit uw betaling aan blijkt en (e-mail)correspondentie. Wanneer u geen of niet alle (bewijs)stukken (meer) heeft, hoeft u geen contact met ons op te nemen. Wij zullen dan contact met u opnemen indien we meer informatie of (bewijs)stukken nodig hebben.

 

Ik wil een vordering indienen via de website, maar dit lukt niet.
Wanneer het u niet lukt om uw vordering via eerdergenoemde website in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar Wij verzoeken u in de onderwerp-regel te vermelden: ‘Indienen vordering’. Wij verzoeken u daarnaast de volgende gegevens in de e-mail te vermelden: naam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land van herkomst, telefoonnummer, de hoogte van uw vordering, uw rekeningnummer en de naam waarop de bankrekening staat. Ook verzoeken wij u om (bewijs)stukken bij te voegen waaruit (de hoogte van) uw vordering blijkt. Denk aan pintransactie(s), een screenshot van het rekeningafschrift waaruit uw betaling aan  blijkt en (e-mail)correspondentie. Wanneer u geen of niet alle (bewijs)stukken (meer) heeft, hoeft u geen contact met ons op te nemen. Wij zullen dan contact met u opnemen indien we meer informatie of (bewijs)stukken nodig hebben.

 

Ik heb letsel(schade) opgelopen door een behandeling bij
U heeft letsel(schade) opgelopen door een behandeling bij . U heeft dan mogelijk een vordering op . U kunt ons mailen op het volgende e-mailadres:  Een uitgebreide onderbouwing van uw vordering met (bewijs)stukken is nog niet nodig. Wij zullen contact met u opnemen, indien wij onvoldoende informatie van u hebben ontvangen. Indien u privacygevoelige informatie (mee)stuurt, zoals medische gegevens, zullen wij deze vertrouwelijk behandelen. Wij hebben hiervoor een intern beleid opgesteld. Op dit moment wordt onderzocht of de verzekeraar van dekking biedt voor letselschade. Indien dit het geval is, kan uw schade rechtstreeks via de verzekeraar van  worden afgehandeld. U wordt hierover geïnformeerd, zodra hierover meer duidelijk bestaat.