19 april 2021

Tax FAQtory

Onroerendezaaksrechtspersoon / onroerendezaakslichaam Fictieve onroerende zaak. Indien aan de wettelijke verkrijgingsvereisten wordt voldaan, is overdrachtsbelasting…