mediation

Mediation

Heeft u een conflict dat u graag samen oplost? Soms is een gang naar de rechter niet de beste keuze. Een alternatief is mediation met een mediator van Holla legal & tax.

Onder leiding van een onpartijdige mediator gaat u met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. De mediator informeert u over de juridische aspecten van de zaak en begeleidt het onderhandelingsproces. Niet zozeer de standpunten die partijen verdeeld houden, maar de achterliggende gezamenlijke belangen komen daarbij aan bod. U heeft beiden een actieve rol en alle ruimte om uw creativiteit te benutten in het zoeken naar een oplossing. Uiteraard dragen wij ook zorg voor een goede vastlegging van de gemaakte afspraken.

Mediation kan een oplossing bieden bij zowel zakelijke als persoonlijke conflicten. Behoud van de relatie tussen partijen is daarbij altijd de inzet.

De voordelen van mediation zijn evident: snel, informeel en minder kostbaar dan een gang naar de rechter. Door mediation kan de onderlinge relatie in stand blijven of hersteld worden. Het spreekt voor zich dat acceptatie van een gezamenlijk bereikte oplossing maximaal is.

Soms is praten beter dan procederen.