Mediation

Heeft u een conflict dat u graag samen oplost? Soms is een gang naar de rechter niet de beste keuze. Een alternatief is mediation.

Onder leiding van een onpartijdige mediator gaat u met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. De mediator informeert u over de juridische aspecten van de zaak en begeleidt het onderhandelingsproces. Niet zozeer de standpunten die partijen verdeeld houden, maar de achterliggende gezamenlijke belangen komen daarbij aan bod. U heeft beiden een actieve rol en alle ruimte om uw creativiteit te benutten in het zoeken naar een oplossing. Uiteraard dragen wij ook zorg voor een goede vastlegging van de gemaakte afspraken.

Mediation kan een oplossing bieden bij zowel zakelijke als persoonlijke conflicten. Behoud van de relatie tussen partijen is daarbij altijd de inzet.

De voordelen van mediation zijn evident: snel, informeel en minder kostbaar dan een gang naar de rechter. Door mediation kan de onderlinge relatie in stand blijven of hersteld worden. Het spreekt voor zich dat acceptatie van een gezamenlijk bereikte oplossing maximaal is.

 

Soms is praten beter dan procederen. Kijk verder op deze pagina voor onze Mediators.

Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel…

Advocaten in Mediation

Peter de Bruijn

Neem direct contact op

Spring naar toolbar