Medezeggenschapsrecht

In een onderneming dienen verschillende grote – en uiteraard ook minder grote – beslissingen genomen te worden.  Hoewel de voortzetting van de onderneming naar de wensen van de bestuurder belangrijk is, zorgt het medezeggenschapsrecht ervoor dat werknemers de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen. Afhankelijk van de situatie en het besluit dat genomen wordt, kunnen werknemers voor hun gemeenschappelijke belangen opkomen middels het advies- en instemmingsrecht.

Een onderneming valt of staat met een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer, terwijl de belangen en wensen van beide partijen behoorlijk uiteen kunnen liggen. Mits op de juiste wijze gebruikt, is een medezeggenschapsorgaan dan ook een goed middel in de wisselwerking tussen bestuurder en werknemer. Daarbij is van belang dat zowel bestuurder als werknemer zijn/haar rechten en plichten kent en deze tevens op de juiste wijze kan toepassen. Omdat voor menig lid van een ondernemingsraad en werkgever het medezeggenschapsrecht echter geen bekend werkterrein is, kunnen de werkgever en de leden van de Ondernemingsraad bij de toepassing van deze rechten en plichten tegen lastige vragen aanlopen. Onze medezeggenschapsrechtspecialisten helpen u bij deze lastigere materie middels goed doordachte adviezen die voor uw onderneming op maat gemaakt zijn.

Holla, uw medezeggenschapsrecht-partner:

Vanuit een adequate basisstructuur waarbinnen de spelregels en rolverdeling van het medezeggenschapsrecht duidelijk zijn, kan een medezeggenschapsorgaan het best tot zijn recht komen. Onze medezeggenschapsrechtspecialisten helpen u deze dan ook graag op te zetten. Dit doen we bijvoorbeeld middels het faciliteren van gepersonaliseerde trainingen en opleidingen voor OR-leden. Wanneer deze basis staat als een huis, zal het proces tussen werkgever en werknemer gemakkelijker zijn. In het vervolgproces bieden wij u daarna graag de nodige ondersteuning, kennis en bijscholing die nodig is om op het juiste medezeggenschapsniveau te komen én blijven.

Iedere onderneming is uniek en heeft daarom een goede persoonlijke aanpak nodig. Holla Advocaten kent uw branche van binnen en buiten en is daarom de perfecte medezeggenschapsrecht-partner. Wij weten wat u bezighoudt en staan met raad en daad naast u. Samen met u werken wij aan een langdurige, hoogstpersoonlijke relatie met uw succes als uitgangspunt.

Wilt u weten hoe klanten denken over ons arbeidsrechtteam? Lees dan hier de testimonial van OTTO Work Force.

Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een…

Advocaten in Medezeggenschapsrecht

Martijn Huisman

Joost Schunselaar

Neem direct contact op

Spring naar toolbar