Europees recht

Bent u ondernemer en heeft u wel eens te maken met Europees recht? Omdat er steeds meer zaken op Europeesrechtelijk niveau geregeld worden, zal dit in toenemende mate het geval zijn. Sommige Europese regels zijn rechtstreeks van toepassing, andere moeten worden omgezet in Nederlandse wetgeving. Europese regelgeving dringt op alle terreinen van het nationale recht door zoals bescherming van rechten van agenten, werknemers, distributeurs, franchisenemers, licentiehouders, consumenten.

Procedures binnen Europees recht

Bent u verwikkeld in een procedure omtrent het vrije verkeer van goederen, personen, kapitaal of diensten binnen de EU? Ook kan het gebeuren dat u van de overheid een subsidie ontvangt die mogelijk kwalificeert als staatssteun. Of u kunt te maken krijgen met mededingingsrechtelijke vraagstukken. Wij kennen alle ins en outs van deze verscheidenheid aan Europeesrechtelijke kwesties.

 

 

Gereguleerde markten / ACM

Het ondernemerslandschap is dynamisch en uitdagend. Voortdurend worden kansen gecreëerd. Aan u als ondernemer de taak om strategische beslissingen te nemen. Misschien overweegt u de bundeling van de krachten van uw onderneming met concurrenten, bijvoorbeeld vanwege het synergie-effect of omwille van innovatie. Dan komt het mededingingsrecht om de hoek kijken.

Als u het voornemen hebt om te fuseren, of als u zeggenschap in uw bedrijf wilt overdragen, dan kan een melding bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vereist zijn. Dit is het geval als bepaalde omzetdrempels worden overschreden. Wij assisteren en adviseren u bij het indienen van de aanmeldingen. Ook kunnen we voor u de benodigde gegevens over de product- en geografische markt in kaart brengen. Mocht de ACM uiteindelijk oordelen dat uw onderneming een vergunning nodig heeft, dan kunnen wij u daarbij begeleiden.

Ook als u geen fusie, maar een samenwerking overweegt, kunnen wij u adviseren over hoe u een eventuele overtreding van het kartelverbod voorkomt. Samen met u voeren wij een self-assessment uit waarin uw onderneming centraal staat. Het gaat dan om de vraag of de mededinging merkbaar beperkt wordt door de afspraken die u wilt maken. Zo ja, dan is van belang of de voordelen ten gunste van de afnemers komen…

Advocaten in Europees recht

Jan van Heijningen

Ferry Weelen

Harald Wiersema

Spring naar toolbar