Europees recht

Bent u ondernemer en heeft u wel eens te maken met Europees recht? Omdat er steeds meer zaken op Europeesrechtelijk niveau geregeld worden, zal dit in toenemende mate het geval zijn. Sommige Europese regels zijn rechtstreeks van toepassing, andere moeten worden omgezet in Nederlandse wetgeving. Europese regelgeving dringt op alle terreinen van het nationale recht door zoals bescherming van rechten van agenten, werknemers, distributeurs, franchisenemers, licentiehouders, consumenten.

Procedures binnen Europees recht

Bent u verwikkeld in een procedure omtrent het vrije verkeer van goederen, personen, kapitaal of diensten binnen de EU? Ook kan het gebeuren dat u van de overheid een subsidie ontvangt die mogelijk kwalificeert als staatssteun. Of u kunt te maken krijgen met mededingingsrechtelijke vraagstukken. Wij kennen alle ins en outs van deze verscheidenheid aan Europeesrechtelijke kwesties.