Brexit

De Brexit is een feit. Op kerstavond 2020 is er een akkoord tussen de EU en het VK gesloten. Per 1 januari 2021 hebben er een aantal grote veranderingen plaatsgevonden. Op deze datum heeft het VK de interne markt en de douane-unie van de EU verlaten. Daarnaast heeft het VK alle EU-beleidsmaatregelen en internationale overeenkomsten beëindigd. Het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen het VK en de EU is daardoor geëindigd.

Welke gevolgen heeft dit alles voor uw onderneming? De komende tijd zullen wij u blijven informeren over de juridische gevolgen van de Brexit.

  • Via LinkedIn kunt u eenvoudig op de hoogte blijven van onze meest recente updates.
  • Op deze pagina vindt u alle nieuwsartikelen die wij over de Brexit hebben gepubliceerd.
  • Daarnaast verwijzen wij u graag naar de Brexit-informatiepagina van onze strategisch partner TLT LLP, waar u als internationaal opererende organisatie meer informatie kunt vinden.