Blockchain

Blockchain is een veelbelovende techniek. Sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat blockchain de manier waarop wij zakendoen fundamenteel zal veranderen.

De techniek wint steeds meer terrein. Het gebruik van blockchaintechniek voegt vertrouwen toe aan een waardeketen, waardoor de spelers in die keten beter kunnen samenwerken. Op procesniveau zorgt blockchain ervoor dat waarde sneller kan worden overgedragen, tegen lagere kosten. Ook de manier waarop ondernemingen worden gefinancierd is in rap tempo aan het veranderen. Daarbij spelen smart contracts een centrale rol.

Een veelgehoorde  stelling is dat wet- en regelgeving achterloopt op de veel sneller ontwikkelende techniek. Het blockchainteam van Holla combineert fundamentele en technische kennis op het gebied van blockchain, smart contracts en cryptocurrency met diepgaande kennis van wet- en regelgeving en een oprechte interesse in de markt. Dat stelt ons in staat om gebruik te maken van het bestaande juridische raamwerk en voor ieder project een passende oplossing te vinden. Onze ervaring is dat voor technische ontwikkelingen een solide basis gevonden kan worden in de bestaande wet- en regelgeving, je moet alleen wel de weg weten.

Toepassing van blockchain gaat vrijwel steeds gepaard met het gebruik van smart contracts. Hoe zorgvuldig een smart contract ook is geprogrammeerd, het risico dat het resultaat anders uitwerkt dan vooraf bedacht blijft altijd bestaan. Daarom is het noodzakelijk om bij de toepassing van smart contracts gebruik te maken van een deugdelijk juridisch framework. Of noem het een contractuele schil die het vertrouwen van een afgebakend kader geeft waarbinnen het smart contract zijn werk kan doen. Het blockchainteam van Holla heeft specifiek daarvoor een framework ontwikkeld en helpt u bij een veilige en effectieve toepassing van smart contracts.

Een Initial Coin Offering (ICO) is inmiddels een beproefde – maar ook bekritiseerde – financieringsmethode. De manier waarop een ICO is gestructureerd is cruciaal voor de vraag hoe de financiering zal worden beoordeeld door toezichthouders en of toezichtrechtelijke bepalingen van toepassing zijn. Wij gaan samen met u na of er in uw geval sprake is van vergunning- en/of prospectusplicht.

Blockchain is op het gebied van techniek inmiddels beproefd, maar de grootschalige toepassing ervan staat nog in de kinderschoenen. Het blockchainteam van Holla is – meer dan een adviseur op afroep – een hoogstpersoonlijk betrokken sparring- en kennispartner. Samen met u ontdekken wij graag waar mogelijkheden liggen en voor welke juridische uitdagingen wij op zoek kunnen gaan naar een oplossing.

Infographic:

Niet alle ondernemers hebben eventuele regulering helder op het netvlies. Spelers binnen de financiële sector worden (vaker dan gedacht) gereguleerd door de Wet op het Financieel Toezicht. Onze infographic brengt de gereguleerde spelers en activiteiten in beeld.

Blockchain in de media:

Advocatenblad d.d. 8 december 2017

Algemeen Dagblad d.d. 8 december 2017

BrabantNieuws d.d. 8 december 2017

Eindhovens Dagblad d.d. 8 december 2017

Quotenet d.d. 11 december 2017

Finanzen d.d. 11 december 2017

Cryptopoint d.d. 11 december 2017

Advocatie d.d. 12 december 2017

Meester d.d. 19 december 2017

Artikelen:

Blockchain: een rijgketting van mogelijkheden

Vastgoedflexibilisering

Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met een grote hoeveelheid snel veranderende nationale en internationale regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Door deze toenemende regelgeving herrijzen bestaande en verrijzen nieuwe spelers op de financiële markt, zoals kredietunies, crowdfunding platforms en investeringsfondsen. Hierdoor wordt het aanbod van financiële producten uitgebreid.

Daarnaast vinden er fusies en overnames plaats omdat ook in de financiële sector enige omvang noodzakelijk is om rendement te genereren of omdat allianties nieuwe kansen bieden. Zo zullen vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen de handen ineen slaan. Binnen dit speelveld is het de uitdaging nieuwe kansen te benutten en complexe wetten zo efficiënt mogelijk door te voeren in de eigen organisatie.

Waarom de advocaten van Holla?

Door onze kennis van de organisatie binnen financiële ondernemingen, financiële producten, ontwikkelingen en structuren zijn we in staat een brug te slaan tussen financiële ondernemingen en hun…

Advocaten in Blockchain

Jop Floris

Tom Zondag

Kim de Bonth

Pieter Bakker

Neem direct contact op