Blockchain

Blockchain is een veelbelovende techniek. Sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat blockchain de manier waarop wij zakendoen fundamenteel zal veranderen.

De techniek wint steeds meer terrein. Het gebruik van blockchaintechniek voegt vertrouwen toe aan een waardeketen, waardoor de spelers in die keten beter kunnen samenwerken. Op procesniveau zorgt blockchain ervoor dat waarde sneller kan worden overgedragen, tegen lagere kosten. Ook de manier waarop ondernemingen worden gefinancierd is in rap tempo aan het veranderen. Daarbij spelen smart contracts een centrale rol.

Een veelgehoorde  stelling is dat wet- en regelgeving achterloopt op de veel sneller ontwikkelende techniek. Het blockchainteam van Holla combineert fundamentele en technische kennis op het gebied van blockchain, smart contracts en cryptocurrency met diepgaande kennis van wet- en regelgeving en een oprechte interesse in de markt. Dat stelt ons in staat om gebruik te maken van het bestaande juridische raamwerk en voor ieder project een passende oplossing te vinden. Onze ervaring is dat voor technische ontwikkelingen een solide basis gevonden kan worden in de bestaande wet- en regelgeving, je moet alleen wel de weg weten.

Toepassing van blockchain gaat vrijwel steeds gepaard met het gebruik van smart contracts. Hoe zorgvuldig een smart contract ook is geprogrammeerd, het risico dat het resultaat anders uitwerkt dan vooraf bedacht blijft altijd bestaan. Daarom is het noodzakelijk om bij de toepassing van smart contracts gebruik te maken van een deugdelijk juridisch framework. Of noem het een contractuele schil die het vertrouwen van een afgebakend kader geeft waarbinnen het smart contract zijn werk kan doen. Het blockchainteam van Holla heeft specifiek daarvoor een framework ontwikkeld en helpt u bij een veilige en effectieve toepassing van smart contracts.

Een Initial Coin Offering (ICO) is inmiddels een beproefde – maar ook bekritiseerde – financieringsmethode. De manier waarop een ICO is gestructureerd is cruciaal voor de vraag hoe de financiering zal worden beoordeeld door toezichthouders en of toezichtrechtelijke bepalingen van toepassing zijn. Wij gaan samen met u na of er in uw geval sprake is van vergunning- en/of prospectusplicht.

Blockchain is op het gebied van techniek inmiddels beproefd, maar de grootschalige toepassing ervan staat nog in de kinderschoenen. Het blockchainteam van Holla is – meer dan een adviseur op afroep – een hoogstpersoonlijk betrokken sparring- en kennispartner. Samen met u ontdekken wij graag waar mogelijkheden liggen en voor welke juridische uitdagingen wij op zoek kunnen naar een oplossing.

Artikelen:

Blockchain: een rijgketting van mogelijkheden

Vastgoedflexibilisering

Advocaten in Blockchain

Jop Floris

Willem-Jan Smits

Neem direct contact op