Zorginkoop door overheidsorganen

Zorginkoop door overheidsorganen

Wij zullen bij dit webinar op 30 november van 16.00 tot 17.00 uur onder andere stilstaan bij het onderscheid tussen een inkoopprocedure op grond van de Aanbestedingswet 2012 en een open house procedure. Indien sprake is van een overheidsopdracht en ingekocht wordt op grond van de Aanbestedingswet 2012 wordt in de regel de SAS-procedure (procedure voor sociale en andere specifieke diensten) toegepast: wat betekent dit en waar moeten zorgaanbieders op letten? Verder doorlopen we met de deelnemers aan het webinar het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en behandelen we onderwerpen die daarin voorkomen zoals combinatievorming, hoofd- en onderaanneming, een beroep op een andere rechtspersoon ter voldoening aan de gestelde geschiktheidseisen en selectiecriteria.

Hierop volgend gaan we in op de actieve rol die van inschrijvers wordt verlangd: op welke door de gemeente gestelde eisen en voorwaarden moet door inschrijvers met name worden gelet? Waar en wanneer kunnen en moeten vragen worden gesteld en zo nodig bezwaren worden geuit? Hoe werkt een zogenaamde ‘open houseprocedure’? Wat zijn hierbij aandachtspunten, naast bijvoorbeeld algemene voorwaarden, indicaties, het uitwisselen van (medische) informatie en prijzen? Wat is de positie van de zorgaanbieder nadat een contract met de gemeente tot stand is gekomen? Wat zijn dan diens rechten, maar ook plichten, jegens zowel gemeenten als jegens cliënten?

Meld u kosteloos aan via onderstaand formulier.