Zonne-energie

Graag nodigen wij u uit voor het exclusieve Hosted by Holla webinar op dinsdag 24 november om 16:00 uur aangaande zonne-energie. 

Tijdens dit webinar bespreken wij onder andere:

Provinciale zonneladders; wat moet/kun je ermee? We zien een stijgend aantal bevriezingen van aanvragen voor zonneparken op landbouwgrond, en een steeds duidelijker voorkeur voor zon op dak. Wat mag een provincie eigenlijk hierover regelen en hoe werkt dat door op gemeentelijk niveau? Wat zijn de grenzen van een goede ruimtelijke ordening, wat is de rol van gemeenten, en wat zijn de (on)mogelijkheden voor exploitanten?

Zonnepanelen op het dak van een bedrijfspand; wat zijn de aandachtspunten voor een gehuurd of verhuurd pand als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW? Welke bevoegdheid tot plaatsen bestaat er, hoe staat dit in verhouding tot de Elektriciteitswet en wat is het wegneemrecht van de huurder?

Tot slot komt er een aantal verzekerings- en aansprakelijkheidsaspecten aan de orde, zoals de risicoverzwaring onder de polis en mogelijke risicoaansprakelijkheden bij schade veroorzaakt door zonnepanelen. Ook staan we kort stil bij dekkingsdiscussies bij schade aan zonnepanelen. 

Dit en meer tijdens het webinar op dinsdag 24 november van 16.00-17:00 uur. In het aanmeldformulier kunt u direct vragen of onderwerpen vermelden die u graag behandeld zou willen zien. Uiteraard is er ook tijdens het webinar voldoende ruimte om vragen te stellen. 

By registering for this webinar, your details will be kept on Holla’s database and mainly used for events, newsletters and statistical purposes. Your data is protected as described in our privacy policy.