Workshop: Verborgen risico’s

In deze workshop geeft een ervaren curator een juridische kijk op de verborgen risico’s die kleven aan ‘reguliere’ handelingen. Dit zijn transacties die door accountants of financieel adviseurs worden begeleid, zonder dat vooraf juridisch advies ingewonnen wordt. Deze risico’s beperken zich niet tot bestuurdersaansprakelijkheid, maar zijn veel breder en komen vaker voor dan gedacht. In sommige gevallen kunnen handelingen zelfs leiden tot beroepsaansprakelijkheid van de accountant, zonder dat dit gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voorbeelden van handelingen die we bespreken zijn dividenduitkeringen, intercompany financiering en herstructurering, de inkoop van eigen aandelen of verwerving/verkoop van deelnemingen, en dechargeverlening.

De workshop is bedoeld voor accountants, boekhouders, aangiftemedewerkers en financieel adviseurs van bedrijven binnen het MKB+ die zich, bijvoorbeeld door Covid-19, in zwaar weer (dreigen te) bevinden.

Datum:                    1 februari 2022
Locatie:                   webinar

U ontvangt tijdig een link voor deelname aan de workshop.

Meld u direct aan via onderstaand formulier.