Webinar: Zonne-energie

zonne-energie

Zonne-energie is een onmisbare schakel in de energietransitie. Steeds meer ondernemers, consumenten, huurders en verhuurders kijken naar zon op dak. Ook zon op land blijft onverminderd van belang om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Sinds afgelopen maand zijn wij aangesloten bij Holland Solar, de branchevereniging voor de zonne-energiesector. Met dit partnerschap beogen wij onze kennis en expertise op het gebied van zonne-energie in te zetten voor een duurzame toekomst. In dit kader organiseren wij odinsdag 28 november 2023: 

Webinar:  Zonne-energie
Datum:     Dinsdag 28 november 2023
Tijd:          9:15 – 10:15

Sprekers: Harald Wiersema, Jade Joosten & Simon Koeleman

Tijdens dit webinar bespreken wij onder andere de volgende onderwerpen:
  • Update zonneladder en vergunningenproblematiek
  • Update rechtspraak en problematiek vastgoed bij realisatie in weilanden en/of op daken
  • Zonnepanelen op daken en aansprakelijkheid

U kunt zich aanmelden voor dit webinar via onderstaand formulier. Deelname is kosteloos. Kent u iemand binnen uw organisatie die ook interesse heeft in deelname? Ook zij zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Wij vragen u ieder afzonderlijk in te schrijven.