Webinar: Wet bescherming klokkenluiders (WBK)

Wet bescherming klokkenluiders

Eerder dit jaar, op 18 februari 2023, is de Wet bescherming klokkenluiders (de “WBK”) in werking getreden. Deze wet vervangt de oude Wet Huis voor klokkenluiders en introduceert verschillende wijzigingen waarmee werkgevers rekening moeten houden. Zo is het begrip ‘misstand’ gewijzigd, zijn strengere eisen gesteld aan interne meldregelingen en is de verplichte interne melding afgeschaft. Daarnaast gelden andere regels ten aanzien van de benadelingsverboden voor melders en krijgen werkgevers te maken met andere bewijslastregels.

Voor grotere werkgevers (≥ 250 werknemers) gelden deze wijzigingen al sinds 18 februari 2023. Werkgevers met 50 tot en met 249 werknemers moeten uiterlijk 16 december 2023 aan de eisen van de WBK voldoen. Dat betekent dat veel werkgevers snel tot actie moeten overgaan.

Wat betekent dit voor u? Wat moet een werkgever doen? En wat zijn de consequenties als dit niet wordt gedaan?

Dat vertellen wij u graag tijdens ons gratis webinar. Daarnaast bieden wij een op maat gemaakte klokkenluidersregeling aan, waar wij u in het webinar meer over vertellen. Ook is er gelegenheid om via de chat (en anoniem) vragen te stellen tijdens het webinar.

Terugkijken: Webinar nieuwe Wet bescherming klokkenluiders

Datum:     Dinsdag 28 november 2023

Tijd:         11.00 uur – 12.00 uur

Sprekers: Bert van den Boom & Joris van Haalen

 

Tijdens dit webinar gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen die de wet teweegbrengt en de onderwerpen waar werkgevers mee te maken krijgen, zoals:

  • Nieuwe ontwikkelingen sinds inwerkingtreding februari 2023
  • Afschaffing verplichte interne melding
  • Strengere eisen interne meldregeling
  • Uitbreiding benadelingsverbod
  • Verschuiving bewijslast benadelingsverbod
  • Uitbreiding beschermde meldingen en beschermde melders
  • Verbod op zwijgbedingen
  • Rol van de Ondernemingsraad
  • Huis voor Klokkenluiders

Wij zien uw aanmelding graag verschijnen. Meld u direct aan via onderstaande formulier. Deelname is kosteloos.