Webinar: Wet bescherming klokkenluiders (WBK)

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (de “WBK“) in werking getreden. Deze wet vervangt de oude Wet Huis voor klokkenluiders en introduceert een aantal wijzigingen waarmee werkgevers rekening moeten houden. Zo wijzigt het begrip ‘misstand’, zijn strengere eisen gesteld aan interne meldregelingen en is de verplichte interne melding afgeschaft. Daarnaast gelden andere regels ten aanzien van de benadelingsverboden voor melders en krijgen werkgevers te maken met andere bewijslastregels.

Voor grotere werkgevers (≥ 250 werknemers) gelden deze wijzigingen per direct. Werkgevers met 50 tot en met 249 werknemers hebben nog tot 17 december 2023 de tijd om aan de nieuwe WBK te voldoen.

Wat betekent dit voor u? En wat moet een werkgever doen? Dat vertellen wij u graag tijdens ons (gratis) webinar.

Webinar nieuwe Wet bescherming klokkenluiders

Datum: Dinsdag 28 maart 2023

Tijd: 14.00 uur – 15.00 uur

Tijdens dit webinar gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen die de wet teweegbrengt en de onderwerpen waar werkgevers mee te maken krijgen, zoals:

  • Afschaffing verplichte interne melding
  • Strengere eisen interne meldregeling
  • Uitbreiding benadelingsverbod
  • Verschuiving bewijslast benadelingsverbod
  • Uitbreiding beschermde meldingen en beschermde melders
  • Verbod op zwijgbedingen
  • Rol van de Ondernemingsraad
  • Huis voor Klokkenluiders

Indien u een specifiek onderwerp graag besproken wilt hebben, kunt u dit aangeven in het aanmeldformulier.

U kunt zich ook aanmelden om later het webinar terug te kijken.

Wij zien uw aanmelding graag verschijnen. Meld u direct aan via onderstaand formulier.

Uiterlijk één week voor het webinar ontvangt u een Teams link waarmee u kan deelnemen.