Webinar: Twee jaar na Didam-arrest

Didam-arrest

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het baanbrekende Didam-arrest gewezen, dat aanzienlijke gevolgen heeft (gehad) voor de praktijk. Sindsdien is er veel rechtspraak gewezen die het Didam-arrest verder heeft ingekleurd. Deze rechtspraak heeft ook weer veel nieuwe vragen opgeroepen.

Onze advocaten Jack van Beers, Jan van Heijningen en Maarten Peters verzorgen op dinsdag 16 januari 2024 het webinar “Twee jaar na het Didam-arrest”. In het webinar bespreken ze praktijkvoorbeelden en relevante jurisprudentie. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

  1. Op welke situaties heeft het Didam-arrest betrekking – een update
  2. Hoever gaan de transparantie- en motiveringsvereisten voor het voornemen tot gunning
  3. Wanneer is al dan niet sprake van een serieuze (potentiële) gegadigde
  4. Wanneer is (geen) sprake van objectieve, toetsbare en redelijke criteria
  5. Wat zijn de gevolgen voor overeenkomsten en leveringen voor het niet of niet volledig naleven van de Didam-(proces)regels
    • Overeenkomst nietig, vernietigbaarheid, of worden er geen rechtsgevolgen verbonden aan het niet-naleven van de Didam-(proces)regels?
    • Is van belang of de koopovereenkomst is gesloten (ver) vóór of na 26 november 2021?

Wanneer: dinsdag 16 januari 2024, 09:00 – 10:30 uur
Waar: digitaal via MS Teams
Sprekers: Jack van Beers, Jan van Heijningen en Maarten Peters

Bekijk het webinar

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Deelname is kosteloos.