Ronde tafel stikstofbeleid en vergunningenstop

Holla nodigt u van harte uit voor onze ronde tafel bijeenkomst over het stikstofbeleid en vergunningenstop. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 april 2023 op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch, u bent welkom vanaf 15:00.

Advocaten Solange Drieshen en Ko Hamelink zijn gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht. Tijdens deze bijeenkomst praten zij u bij over de stand van zaken rond het stikstofbeleid en vergunningenstop.

De verstikkende gevolgen van stikstof voor de vastgoedsector 

Sinds het wegvallen van het PAS (“Programmatische Aanpak Stikstof”) in mei 2019 verkeert Nederland in een stikstofcrisis. Tussentijdse oplossingen bleken niet houdbaar: de Raad van State zette op 2 november 2022 een streep door de bouwvrijstelling.

Daarvoor had de Raad van State al een streep gezet door de ‘afkap van 5 km’ voor de berekening van stikstof bij infrastructurele werken. Het wegvallen van de bouwvrijstelling heeft een grote impact op de vastgoedsector. Projecten dreigen stil te komen vallen. In veel gevallen enkel vanwege de gevolgen van stikstof tijdens de bouwfase.

Daar komt bij dat de provincie Noord-Brabant op 1 maart 2023 een vergunningstop heeft aangekondigd voor natuurvergunningen. Dit en meer zullen Solange Drieshen en Ko Hamelink tijdens deze ronde tafel bijeenkomst behandelen.

Onderwerpen die onder andere tijdens deze bijeenkomst ter sprake zullen komen zijn:

  • Wat zijn de consequenties van het wegvallen van de bouwvrijstelling?
  • Wat zijn de gevolgen van de vergunningenstop?
  • Wat zijn de oplossingsrichtingen voor het alsnog vlot kunnen trekken van bouwprojecten?

Na het inhoudelijke deel is er uiteraard ruimte voor vragen en wij sluiten de bijeenkomst af met een netwerkborrel.

Wanneer: dinsdag 25 april 2023

Locatie: Holla legal & tax ‘s-Hertogenbosch, Stationsplein 101, 5211 BM ‘s-Hertogenbosch

Programma

15:00: Ontvangst

15:30: Opening, ronde tafel + ruimte voor vragen

17:00: Netwerkborrel

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Deelname is kosteloos.

Neemt u graag een collega mee? Ook zij zijn van harte welkom, wel graag even aanmelden via diezelfde knop.

Graag tot ziens op dinsdag 25 april!