Seminar Wet Zorg en Dwang

Seminar Wet Zorg en Dwang

Op dinsdag 17 december organiseren wij speciaal voor juristen en zorgverleners van zorgaanbieders in de verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg een seminar over de Wet zorg en dwang, die op 1 januari 2020 in werking treedt. Tijdens het seminar gaan we niet alleen in op wat de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang praktisch gezien met zich brengt en van zorgaanbieders en zorgverleners vraagt, maar praten we u ook bij over bijvoorbeeld de afstemming met de Wet verplichte ggz en de laatste ontwikkelingen. Zo is kort geleden de concept ministeriële regeling bij de Wet zorg en dwang gepubliceerd en heeft het Ministerie van VWS het voornemen geuit om een aantal ‘gelijkgestelde aandoeningen’ aan te wijzen. Verder gaan wij ook in op het klachtrecht en de bevoegdheid die Wzd-klachtencommissies krijgen om schadevergoeding toe te kennen.

Ten slotte bieden wij tijdens het seminar alle ruimte om die vragen te stellen of dilemma’s naar voren te brengen waar u of uw organisatie in de aanloop naar 1 januari 2020 nog mee worstelt.

Programma
>  15.00 – 15:30   Ontvangst
>  15.30 – 15.35   Welkomstwoord door mr. Jacqueline de Vries
>  15.35 – 16.20   De Wet zorg en dwang in vogelvlucht en de laatste ontwikkelingen door mr. Sofie Steen
>  16.20 – 16.45   Klachtrecht en schadevergoeding onder de Wet zorg en dwang door mr. Coen Verberne
>  16.45 – 17.30   Vragen en discussie
>  17.30 – 18.30   Borrel

Locatie & aanmelden
Het seminar wordt gehouden op het kantoor van Holla ’s-Hertogenbosch, tweede verdieping aan het Stationsplein 101. De routebeschrijving vindt u hier.

Deelname is kosteloos. Aanmelden kan hieronder middels het aanmeldformulier.

Tot 17 december!

< Vorige

Spring naar toolbar