Seminar: Update privacy en gegevensbescherming

Uitnodiging seminar: Update privacy en gegevensbescherming

Afgelopen jaren hebben zich verschillende ontwikkelingen op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgedaan die veel organisaties treffen. Tijd voor een update!

Onderwerp:           Privacy en gegevensbescherming
Datum en tijd:       Dinsdag 11 oktober 2022, vanaf 15.00 uur

Locatie:                 Holla legal & tax, kantoor ‘s-Hertogenbosch

Tijdens het seminar bespreken wij onder andere de volgende onderwerpen:

  • Modelcontracten internationale gegevensdoorgifte. Vanaf 27 december 2022 moeten organisaties gebruik maken van de nieuwe modelcontracten, indien persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen of op andere wijze worden verwerkt. Hierbij komt aardig wat kijken, zoals bijvoorbeeld een concrete beoordeling van de risico’s die (mogelijk) komen kijken bij een gegevensdoorgifte. Hoe kunt u hier invulling aan geven en welke andere voorwaarden worden er gesteld?
  • Datalekken. Hoe werkt het nieuwe meldloket datalekken en wat zijn de nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen?
  • Inzageverzoeken van betrokkenen. Hoe werkt de afhandeling hiervan precies? Moet er een kopie van alle documenten worden verstrekt, of volstaat een overzicht? En hoe zit het met de uitzondering ‘intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen’? Mag bij een inzageverzoek een kopie van het identiteitsbewijs worden gevraagd?

Over dit alles en meer informeren wij u graag tijdens ons seminar op dinsdag 11 oktober. Onze privacyspecialisten Kim de Bonth, Femmie Schets en Ruben Krul zullen u in een middag bijpraten over onderwerpen waar u in de praktijk mee te maken krijgt. Aansluitend praten we graag verder tijdens de borrel.

Aanmelden kan direct via onderstaand formulier. Ook collega’s en relaties zijn van harte welkom. Wij vragen u ieder afzonderlijk in te schrijven. Deelname aan dit seminar is kosteloos.