Seminar Octrooi, Merken & Tax

Seminar met keuze voor octrooisessie of merkensessie

Op dinsdag 3 maart 2020 organiseren wij in samenwerking met AOMB Intellectual Property een verrassend seminar waarin onze kennis en expertise van het intellectueel eigendomsrecht wordt gecombineerd met die van het fiscale recht. We eindigen het seminar met een netwerkborrel.

Deelnemers kunnen kiezen voor de deelsessie “merken & tax planning” of “octrooien & de innovatiebox”.

Deelsessie 1 “merken & tax planning”

 In deze sessie bespreken wij aan de hand van het nieuws over Starbucks en Google (e.d.), de fiscale mogelijkheden van de verschillende soorten intellectuele eigendomsstructuren. Daarbij besteden wij in het bijzonder aandacht aan de positionering van merken in een concernstructuur, mede in het licht van de recent in werking getreden regelgeving (bijvoorbeeld ATAD II). Vervolgens geven wij u praktische tips voor het beheren, aan- en verkopen van uw merkrechten binnen uw onderneming. Met deze praktische informatie bent u als ondernemer in controle en vermijdt u verrassingen achteraf.

Deelsessie 2 “octrooien & innovatiebox”

In deze sessie komt de Nederlandse innovatieboxregeling aan bod. De innovatiebox geeft innovatieve bedrijven de mogelijkheid om een deel van hun winst – toerekenbaar aan speur- en ontwikkelingswerk (R&D) – te laten belasten tegen een gereduceerd vennootschapsbelastingtarief. Voor innovatieve bedrijven kan het toepassen van deze belastingfaciliteit zeer gunstig zijn.

Na dit seminar hebt u tools in handen om na te denken over de eventuele implementatie van de verschillende IP structuren en/of de toepassing van bepaalde belastingfaciliteiten.

Programma
>  15.30 – 16:00  Ontvangst
>  16.00 – 18.00  Seminar deelsessies 1 én 2 (deelnemers maken een keuze)
>  18.00               Netwerkborrel

Locatie & aanmelden
Het seminar wordt gehouden op het kantoor van Holla Advocaten te Eindhoven, tweede verdieping aan de Prof. Dr. Dorgelolaan 30. De routebeschrijving vindt u hier.

Deelname is kosteloos. Aanmelden kan hieronder middels het aanmeldformulier.

Tot 3 maart!

< Vorige

Volgende >

Spring naar toolbar