Seminar nieuwe franchisewet

Klaar voor de nieuwe franchisewet?

Eindelijk is het dan zover: per 1 januari 2021 treedt de nieuwe franchisewet in werking!

De wet beoogt een versterking van de positie van de franchisenemer en het creëren van meer transparantie. Wat betekent dit in de praktijk voor de franchisenemer?

 • Welke rechten heeft de franchisenemer bij plannen van de franchisegever die financieel nadelig voor de franchisenemer kunnen uitpakken?
 • Wat moet de franchiseovereenkomst regelen in verband met een goodwillvergoeding bij het beëindigen van die overeenkomst?
 • Hoe is in de nieuwe franchisewet vorm gegeven aan de zorgplicht van de franchisegever?
 • Op welke informatie kan de franchisenemer tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst aanspraak maken?
 • Welke bepalingen van de franchisewet gelden direct vanaf de inwerkingtreding en welke bepalingen kennen een uitgestelde inwerkingtreding voor bestaande franchise overeenkomsten?

Op dinsdag 1 september 2020 maken De Franchiseadviseur en Holla Advocaten u als franchisenemer wegwijs door onze kennis met u te delen tijdens een actieve kennissessie.

De wet beoogt een versterking van de positie van de franchisenemer en het creëren van meer transparantie. Wat betekent dit in de praktijk voor de franchisegever?

 • Welke verplichtingen rusten er op de franchisegever bij het aangaan van een franchiseovereenkomst met een nieuwe franchisenemer, welke informatie moet de franchisegever verstrekken en welke termijn is daaraan verbonden?
 • Wat moet de franchiseovereenkomst regelen in verband met een goodwillvergoeding voor de franchisenemer bij het beëindigen van de franchiseovereenkomst?
 • Hoe is in de nieuwe franchisewet vorm gegeven aan de zorgplicht van de franchisegever?
 • Welke informatie moet de franchisegever tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst verstrekken en welke termijnen gelden daarvoor?
 • Welke wijzigingen in de franchiseformule mag de franchisegever pas doorvoeren met instemming van franchisenemers ? Hoe is dat geregeld?
 • Welke bepalingen van de franchisewet gelden direct vanaf de inwerkingtreding en welke bepalingen kennen een uitgestelde inwerkingtreding voor bestaande franchise overeenkomsten?

Wij zullen eerst ingaan op de gevolgen van de franchisewet en daarna clausules ontleend aan bestaande franchiseovereenkomsten beoordelen in het licht van deze wet.

Op woensdag 9 september 2020 maken De Franchiseadviseur en Holla Advocaten u als franchisegever wegwijs door onze kennis met u te delen tijdens een actieve kennissessie.

Merel Franke en Ferry Weelen, advocaten bij Holla Advocaten en specialisten op het gebied van franchiserecht, nemen met u de belangrijkste wijzigingen door zoals die door de franchisewet ontstaan. Bovengenoemde vragen worden daarbij ook beantwoord.

Bart van der Schoot van De Franchiseadviseur zal de sessie begeleiden.

Heeft u een specifieke vraag die u graag beantwoord ziet? Dan ontvangen wij die graag bij uw aanmelding. Wij komen hier bij u op terug tijdens de kennissessie.

Programma:

Ontvangst                                         9:30 uur

Welkom                                           10:00 uur

Aanvang kennissessie                    10:10 uur

Pauze                                               11:10 uur

Vervolg kennissessie                      11:30 uur

Lunch                                               12:30 uur

U bent te gast in het kantoor van Holla Advocaten te ’s-Hertogenbosch, gevestigd aan het Stationsplein 101. Wij organiseren de kennissessie met inachtneming van de maatregelen getroffen in verband met het coronavirus.

U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier en daarin kiezen voor het seminar voor de franchisegever of franchisenemer.

Wij zien ernaar uit u te mogen verwelkomen!