Seminar: De Franchisewet voor franchisegevers en franchisenemers

Op 1 januari 2021 is de nieuwe Franchisewet in werking getreden. Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt een overgangsperiode van 2 jaar, dit betekent dat deze per 1 januari 2023 aan de nieuwe wet moeten voldoen. Bent u al klaar voor deze overgang?

Tijdens dit seminar bespreken de franchise- en huurrechtspecialisten van Holla legal & tax de gevolgen van de nieuwe wet en maken zij u wegwijs in de clausules. Hierbij wordt mede aandacht besteed aan een aantal huurrechtelijke aspecten. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen: 

  • Welke bepalingen van de Franchisewet kennen een uitgestelde inwerkingtreding?
  • Welke verplichtingen heeft de franchisegever bij het aangaan van een franchiseovereenkomst met een (nieuwe) franchisenemer?
  • Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot een goodwillvergoeding voor de franchisenemer bij het beëindigen van de franchiseovereenkomst?
  • Wat wordt er onder de zorgplicht van de franchisegever verstaan in de nieuwe Franchisewet?
  • Welke wijzigingen in de franchiseformule mag de franchisegever pas doorvoeren met instemming van franchisenemers, en hoe is dat geregeld?
  • Wat is de verhouding tussen de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst en hoe kunnen deze het beste op elkaar afgestemd worden?
  • Indien u ook huurder bent; hoe zit het met uw bescherming?
  • Hoe kunt u het overleg tussen franchisegevers en franchisenemers goed structureren?
  • Wat is er veranderd omtrent non-concurrentiebedingen?
Onderwerp:            De Franchisewet voor franchisegevers
Datum en tijd:        D
onderdag 23 juni 2022, vanaf 15.00 uur
Locatie:                  Holla legal & tax Utrecht (Creative Valley gebouw)