Seminar: Actualiteiten huurrecht

Banner huurrecht seminar

In juni vindt ons halfjaarlijkse seminar Actualiteiten huurrecht weer plaats, in Utrecht én Eindhoven. Tijdens dit seminar behandelt vastgoedadvocaat Egbert Schelhaas de recente ontwikkelingen in het huurrecht. Aan de hand van gerechtelijke uitspraken geeft hij inzicht in de vraag hoe rechters in de praktijk omgaan met vragen over het huurrecht. Denk hierbij aan:

  • Huurprijsaanpassing bedrijfsruimte
  • De invloed van de bestemmingsbepaling in de huurovereenkomst
  • De ontbinding van een huurovereenkomst op grond van huurachterstanden
  • Branchebeschermingsbepalingen in huurovereenkomsten
  • Enkele hoofdlijnen van het nieuwe ROZ model winkelruimte
  • De stand van zaken t.a.v. de nieuwe wetgeving op het gebied van woningverhuur

Na afloop zal hij zoveel mogelijk op gestelde vragen ingaan. In onderstaand aanmeldformulier kunt u alvast aangeven welke vragen of onderwerpen u graag behandeld zou willen zien tijdens het seminar.

Het seminar Actualiteiten huurrecht vindt plaats op de volgende data en locaties:

Programma
15.00 – 15.30 uur          Ontvangst
15.30 – 16.45 uur          Seminar
16:45 – 17:00 uur          Vragen en afronding
17:00                              Netwerkborrel

U kan zich aanmelden via onderstaand formulier. Deelname is kosteloos.

Graag tot ziens op dit seminar!