Rondetafelgesprek: het uitwisselen van persoonsgegevens in de zorg

Rondetafelgesprek: het uitwisselen van persoonsgegevens in de zorg

Wat? Rondetafelgesprek: het uitwisselen van persoonsgegevens in de zorg
Wanneer? 19 juli 2022 van 15:30u tot 18:00u
Door? Kim de Bonth, Erik Luijendijk, Femmie Schets en Ruben Krul

Op 19 juli a.s. organiseert Holla een rondetafelgesprek over het onderwerp: het uitwisselen van persoonsgegevens in de zorg.

Steeds vaker komen vragen op over de toelaatbaarheid van het delen van (medische) persoonsgegevens tussen zorgverleners en aanverwante partijen onderling. Mogen gegevens bijvoorbeeld geleverd worden aan een organisatie die aangeeft ze te willen gebruiken voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek? Wat is de situatie wanneer diverse partijen in een multidisciplinair team gegevens willen delen om complexe problematiek te behandelen? En mag alle data met een onderaannemer gedeeld worden of tussen de eerste- en tweedelijnszorg? Bij de beantwoording van deze en meer vragen komt steeds aan de orde of de AVG een grondslag geeft voor de uitwisseling van de persoonsgegevens en hoe een en ander zich verhoudt ten opzichte van het medisch beroepsgeheim.

Tijdens het rondetafelgesprek zullen wij in gesprek treden met een selectieve groep genodigden uit de praktijk, waarbij wij onder meer in zullen gaan op en kunnen discussiëren over de verschillende rollen in een samenwerkingsverband, de grondslagen voor het delen van persoonsgegevens, en de mogelijkheden rondom het sluiten van een convenant. Ook staan wij kort stil bij het nieuwe wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden.

Het rondetafelgesprek vindt plaats op 19 juli a.s. op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch (voor het adres en een routebeschrijving klik hier). Het programma is als volgt:

15:30 – 16:00: Ontvangst met koffie en thee

16:00 – 17:00: Rondetafelgesprek

17:00 – 18.00: Borrel

Interesse? Neem contact op met Kim de Bonth voor meer informatie!

Neem contact op