Webinar: Verjaringsclaims met de grond gelijk maken

Overheden zijn verplicht zorgvuldig om te springen met hun grondbezit. Toch krijgen ze te maken met oneigenlijk gebruik van grond: een berm die bij de tuin wordt betrokken, of een schutting die (bewust) niet goed is geplaatst. Regelmatig bestaat de afscheiding al jaren en beroept de gebruiker zich op verjaring. Hoe kan dit verlies van grondbezit worden voorkomen?

Op donderdag 1 februari 2024 organiseren wij de online workshop ‘Verjaringsclaims met de grond gelijk maken‘. Bij deze bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze workshop.

 

Sprekers: Ties Pranger & Gertjan Hamers
Wanneer: donderdag 1 februari 2024 | 09:00 – 10:00 uur
Type: Webinar (Teams-link volgt)

Tijdens deze workshop zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

  • Op welke situaties moet u letten? 
  • EHBO: een stappenplan bij oneigenlijk gebruik van grond. 
  • Actueel overzicht van casussen uit de rechtspraak.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van provincies, overheden, waterschappen en andere grote grondbezitters. Heeft u collega’s of relaties voor wie dit interessant is? Zij zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Aanmelden kan via onderstaande knop. Deelname is laagdrempelig en kosteloos. Enkele dagen vooraf ontvangt u een Teams-link.