Ochtendsessie gezondheidsrecht

ochtendsessie gezondheidsrecht

Op dinsdag 23 mei 2023 organiseren wij een online ochtendsessie gezondheidsrecht. Tijdens deze sessie zullen wij het gesprek met jullie aangaan omtrent verschillende ontwikkelingen in de zorgsector.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals van zorgorganisaties, zoals juristen en bestuurssecretarissen in de zorg. Deelname is laagdrempelig (u mag luisteren, u mag meepraten) en kosteloos.

Datum: dinsdag 23 mei 2023, 09:30 uur – 10:30 uur

Opzegging van de behandelrelatie: digitale ochtendsessie (1 uur) voor zorgaanbieders 

Zorgaanbieders kunnen te maken krijgen met situaties waarin de zorgverlening aan een cliënt steeds moeilijker vol te houden is. Soms zo moeilijk, dat wordt overwogen om de behandelrelatie te beëindigen. Bijvoorbeeld als meer of andere zorg nodig is dan de zorgaanbieder kan leveren. Of omdat de cliënt (of zijn of haar naasten) onheus of agressief gedrag vertoont, waardoor de zorgverlening (ernstig) onder druk komt te staan. Soms ontstaan dusdanig slepende situaties dat een rechter er aan te pas moet komen.

In de praktijk zien we dat zorgaanbieders verschillend omgaan met de beëindiging van behandelrelaties. Tijdens een digitale ochtendsessie (van 09:30 uur tot 10:30 uur) praten wij u dan ook graag bij over (juridische) do’s en don’ts, met handvatten voor de praktijk. Ook is er gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

 

Deelnemen? U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Uiterlijk één dag voor de ochtendsessie ontvangt u een Teams-link waarmee u kan deelnemen. Deze sessie wordt niet opgenomen.