Ochtendsessie gezondheidsrecht

ochtendsessie gezondheidsrecht

Op donderdag 5 oktober organiseren wij een online ochtendsessie gezondheidsrecht. Ditmaal is het thema samenwerking in de zorg.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals van zorgorganisaties, zoals juristen en bestuurssecretarissen. Deelname is laagdrempelig (u kunt luisteren, u kunt meepraten) en kosteloos.

Sprekers: Erik Luijendijk en Anna De Nijs
Wanneer: donderdag 5 oktober 2023, 09:30 uur – 10:30 uur

Webinar: samenwerking in de zorg – digitale ochtendsessie (1 uur) voor zorgaanbieders

Samenwerking in de zorg slaat de klok. Het is het speerpunt van Het Integraal Zorgakkoord (IZA). Termen als ‘de juiste zorg op de juiste plek’, ketenzorg, (regionale) netwerkzorg, passende zorg en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden zijn inmiddels gemeengoed. Menig initiatief ziet het daglicht en wordt (gelukkig) breed uitgemeten.

Waar moeten zorgaanbieders op letten bij het aangaan van een samenwerking? Hierbij kan worden gedacht aan de vorm van het samenwerkingsverband, de ‘medezeggenschap’ van interne en externe stakeholders, de verantwoordelijkheid voor het verlenen van goede zorg, de behandelrelatie met de patiënt/cliënt, de aansprakelijkheid en de vereisten voor onderlinge gegevensuitwisseling.

De precieze invulling van deze aspecten verschilt per samenwerkingsverband. In onze praktijk merken we dat zorgaanbieders hier ook veel vragen over hebben. We nodigen u dan ook graag uit om deel te nemen aan onze ochtendsessie waarin we ingaan op belangrijke aandachtspunten en handvatten voor de praktijk.

Deelnemen? U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Uiterlijk één dag voor de ochtendsessie ontvangt u een Teams-link waarmee u kan deelnemen. Deze sessie wordt niet opgenomen.