Juristendebat ervaringen Wzd en Wvggz

De eerste ervaringen met de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz

Op dinsdag 15 september aanstaande organiseert Holla Advocaten een Juristendebat over de eerste ervaringen met de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) na de inwerkingtreding van beide wetten op 1 januari 2020. Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, de stand van zaken en de eerste jurisprudentie. Ook wordt ruimte geboden voor het stellen van vragen over specifieke bepalingen of juridische vraagstukken waar u bij het uitvoeren van de wetten mogelijk tegenaan loopt en het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk. U kunt desgewenst van tevoren een casus aanleveren die wij kunnen bespreken.

Programma
>  15.00 – 15:30   Ontvangst
>  15.30 – 15.35   Welkomstwoord
>  15.35 – 16.20   Stand van zaken en ontwikkelingen Wet zorg en dwang
>  16.25 – 17.10   Stand van zaken en ontwikkelingen Wet verplichte ggz
>  17.00 – 17.20   Discussie en vragen
>  17.20 – 18.00   Afsluiting

Locatie & aanmelden
In verband met het coronavirus bieden wij een beperkt aantal aanwezigen de mogelijkheid om de bijeenkomst fysiek bij te wonen op ons kantoor in Den Bosch, op de tweede verdieping van Stationsplein 101. De routebeschrijving vindt u hier. De overige aanwezigen kunnen de bijeenkomst online bijwonen. In het aanmeldformulier kunt u aangeven of het uw voorkeur heeft om de bijeenkomst op ons kantoor of online bij te wonen.

Deelname is kosteloos. Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen.