Jaarlijks zorgseminar

zorgseminar 2024

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor ons jaarlijkse zorgseminar, editie 2024. Het seminar zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 4 april van 14:30 tot 18:00 uur in De Verkadefabriek in Den Bosch.

Tijdens deze middag praten de experts van ons sectorteam zorg u bij over actuele onderwerpen die voor zorgaanbieders need-to-know zijn. Dit doen we in deelsessies, verdeeld over twee rondes. Deze vindt u hieronder terug met een korte toelichting. U kunt zich inschrijven voor twee deelsessies, één per ronde. Aansluitend praten we graag met u na tijdens onze netwerkborrel. Deelname is kosteloos.

Neemt u graag een collega mee? Of kent u iemand binnen of buiten uw (zorg)organisatie die ook interesse heeft in deelname? Ook zij zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen! Wij verzoeken u wel om uw genodigden in te (laten) schrijven voor dit seminar, zodat wij een goede inschatting van het aantal gasten kunnen maken.

Wanneer: Donderdag 4 april, 2024
Locatie: De Verkadefabriek, Den Bosch
Volledig programma:

  • 14:30 uur – Ontvangst
  • 15:00 uur – Opening evenement
  • 15:15 – 16:00 uur – Ronde 1 deelsessies
  • 16:15 – 17:00 uur – Ronde 2 deelsessies
  • 17:00 – 18:00 uur – Afsluitende borrel

Ronde 1
Sessie 1A: Opzegging van de behandelrelatie
Handvatten voor het omgaan met de beëindiging van zorg en de aanloop daarnaartoe.

Zorgaanbieders kunnen te maken krijgen met situaties waarin de zorgverlening aan een cliënt steeds moeilijker vol te houden is. Soms zo moeilijk, dat wordt overwogen om de behandelrelatie te beëindigen. Bijvoorbeeld als meer of andere zorg nodig is dan de zorgaanbieder kan leveren. Of omdat de cliënt (of zijn of haar naasten) onheus of agressief gedrag vertoont, waardoor de zorgverlening (ernstig) onder druk komt te staan. Soms ontstaan dusdanig slepende situaties dat er een rechter aan te pas moet komen. In de praktijk zien we dat zorgaanbieders verschillend omgaan met de beëindiging van behandelrelaties of de aanloop daarnaartoe. In deze deelsessie gaan Jeffrey Groen en Anna De Nijs (advocaten gezondheidsrecht) in op het juridisch kader van zorgbeëindiging. Zij bespreken casuïstiek uit verschillende zorgsectoren en geven praktische do’s en don’ts.

Sessie 1B: De opmars van AI in de zorg
Over de juridische implicaties van AI-systemen en de impact van de aankomende AI-Act.

In de zorg is de ontwikkeling en inzet van AI-systemen aan een opmars bezig. Denk hierbij aan zorgrobots, het gebruik van AI-chatbots (zoals ChatGPT) en monitoringssystemen. De opkomst van AI binnen de zorg gaat gepaard met verschillende juridische vraagstukken. Kim de Bonth en Ruben Krul nemen u mee in de aankomende AI Act en de invloed daarvan op de zorg. Ook bespreken zij de samenhang tussen de AI Act en de Medical Device Regulation wanneer AI als medisch hulpmiddel ingezet wordt.

Ronde 2

Sessie 2A: Zzp'ers in de zorg (Wet DBA) en werken vanuit dienstverband: risico's en scenario's
Do’s & don’ts bij het inzetten van zzp’ers in de zorgsector en voorbereiden op de toekomst.

Boris Emmerig (belastingadviseur) en Bert van den Boom (advocaat arbeidsrecht) bespreken graag met u de do’s & don’ts bij het inzetten van zzp’ers in de zorgsector vanuit fiscale optiek en staan ook stil bij de verwachte situatie de komende jaren. Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid en wanneer is een zzp’er in wezen een werknemer? Het personeelstekort in de zorg is groot, evenals het aantal zorgmedewerkers dat als zelfstandige wil werken. Maar recente ontwikkelingen in de politiek en de rechtspraak hebben geleid tot grote verbazing binnen en buiten de zorgsector. Wat kunnen zorginstellingen doen en hoe dekken zij het beste hun risico’s af? En op welke scenario’s moeten zorginstellingen en zzp-bemiddelaars zich voorbereiden, als zzp-inzet (verplicht) wordt omgezet naar werken vanuit dienstverbanden?

Sessie 2B: Samenwerking en concentratietoezicht NZa en ACM
Aandachtspunten voor zorgaanbieders bij het toezicht op beoogde fusies, overnames en samenwerkingen.

Ferry Weelen (advocaat mededinging) en Erik Luijendijk (advocaat zorg) geven u een overzicht van het concentratietoezicht door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij voorgenomen fusies, overnames en samenwerkingen in de zorg en recente ontwikkelingen daarin. Ook wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden tot samenwerking in de zorg bezien vanuit het kartelverbod. Ook gaan Ferry en Erik in op de samenwerking tussen zorgwerkgevers op de arbeidsmarkt. De vereisten die aan samenwerkingen en aan meldingen van voorgenomen concentraties worden gesteld, zullen aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Ook recent doorgevoerde wijzigingen en ontwikkelingen in het beleid zullen worden uitgelicht.

 

Aanmelden kan via onderstaand formulier. Bent u onverhoopt verhinderd? Dan stellen wij een afmelding op prijs via events@holla.nl.

We kijken uit naar uw komst!

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.