Gezonde bedrijven in (corona) nood

Wij nodigen u graag uit voor het Hosted by Holla Webinar op dinsdag 27 oktober om 16.00 uur over:

Gezonde bedrijven in (corona) nood: de WHOA en Doornroosje als oplossing?

Ter voorkoming van faillissementen zijn in de afgelopen periode twee wetsvoorstellen ingediend waarop ondernemingen een beroep kunnen doen: ‘De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ (‘Doornroosje-arrangement’) en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’).

Het Doornroosje-arrangement ziet op een tijdelijke wet waarop ondernemingen die zwaar te lijden hebben als gevolg van de Corona maatregelen, maar wél beschikken over levensvatbare en rendabele bedrijfsactiviteiten, een beroep kunnen doen in het geval het faillissement van de onderneming is aangevraagd door een schuldeiser.

De WHOA is eveneens bedoeld voor ondernemingen met levensvatbare en rendabele bedrijfsactiviteiten die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan. De WHOA maakt het voor ondernemingen mogelijk om schulden, die al dan niet ten gevolge van de Corona maatregelen zijn ontstaan, te herstructureren door een onderhands akkoord aan schuldeisers aan te bieden en dit akkoord door de rechtbank goed te laten keuren (homologeren).

Waarom deze wetsvoorstellen, wat zijn de voorwaarden, wat betekent dit voor ondernemingen en hoe kan je van deze juridische mogelijkheden gebruik maken? Wij geven een korte uitleg in dit webinar op dinsdag 27 oktober van 16.00 tot 16.30 uur. Meld u kosteloos aan via onderstaand aanmeldformulier.

By registering for this webinar, your details will be kept on Holla’s database and mainly used for events, newsletters and statistical purposes. Your data is protected as described in our privacy policy.