Ronde tafel: Ethische normen bij de toepassing van nieuwe technologieën

Juridische en ethische normen bij toepassing van nieuwe technologieën
De digitale revolutie kent geen grenzen en de impact die deze golf van nieuwe technologieën op organisaties en onze maatschappij heeft is enorm. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de blockchaintechnologie, de inzet van artificial intelligence en de mogelijkheden van big data analyses. Deze nieuwe technologieën dwingen ons niet alleen om na te denken over de toepassing van de wet- en regelgeving, maar ook de ethische kwesties met betrekking tot nieuwe technologieën krijgen een steeds groter gewicht.

Denk bijvoorbeeld aan de vraag welke privacy afwegingen we moeten maken bij het op grote schaal verzamelen en analyseren van persoonsgegevens. Mogen allerhande databestanden aan elkaar worden gekoppeld om zo tot een efficiënte besluitvorming te komen? Mag dat automatisch gebeuren, zonder dat daar nog een menselijke tussenkomst aan te pas komt? En hoe waarborgen we privacy in een blockchain-toepassing? Geeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op dit soort vragen een eenduidig antwoord?

Kortom: De inzet van nieuwe technologieën schept ongekende mogelijkheden, maar moeten we alles ook daadwerkelijk doen wat we kunnen? Wij gaan hier graag samen met u over in discussie!

Juridische consequenties
Iedere case is anders en het is van belang om u bewust te zijn van de mogelijke juridische consequenties bij de inzet van nieuwe technologieën. Tijdens deze ronde tafelsessie nodigt Holla Advocaten u uit om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Rondetafel
Tijdens de rondetafel gaat u in een kleine setting met elkaar in gesprek over de onderwerpen die actueel zijn in uw organisatie. Holla Advocaten ondersteunt dit gesprek onder meer door haar juridische expertise in te brengen. Shaktie Rambaran Mishre (jurist en bedrijfskundige) zal de rondetafelsessie begeleiden.

De ronde tafel zal plaatsvinden op 21 februari 2019 op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch (Stationsplein 101). Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Deelname is geheel kosteloos.

Programma Ronde Tafel
Ontvangst             15.30 – 16.00 uur
Rondetafelsessie  16.00 – 18.00 uur
Netwerkborrel       18.00 uur

Contactpersoon
Voor meer informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Petry Zentjens, tel: 088 – 440 23 37.

Inschrijven
Heeft u een onderwerp of een dossier dat u graag met vakgenoten wilt bespreken, schrijf u dan nu in via onderstaand formulier. Bij het invullen van het aanmeldingsformulier kunt u in het vak ‘Opmerkingen’ aangegeven welke onderwerpen u graag ter tafel wilt brengen.

< Vorige

Volgende >

Spring naar toolbar