Seminar ‘Governance in de zorg’

Governance in de zorg

Ons recente seminar Governance in de zorg dat wij gaven op ons kantoor in Den Bosch is goed bezocht en ontvangen. Om die reden herhalen we graag de bijeenkomst. Ditmaal op onze vestiging op Utrecht CS.

Wij nodigen u van harte uit om op dinsdag 21 juni 2022 door ons te worden bijgepraat over de actualiteiten rondom het thema Governance in de zorg. Graag lichten wij de huidige en te verwachten wet- en regelgeving en rechtspraak toe (zie programma hieronder).

Uiteraard praten we graag met u na tijdens onze borrel, bij zomers weer met een prachtig uitzicht vanaf onze rooftop bar!

Kent u iemand die ook interesse heeft in deelname? Neemt u dan even contact met ons op.

Deelname is kosteloos.

Wanneer: dinsdag 21 juni 2022
Locatie: kantoor Holla Utrecht

Programma

Vanaf 15:00 uur: Ontvangst
15:30 uur: Welkom door Coen Verberne
15:35 uur: Update (good) governance in de zorg
Erik Luijendijk zal ingaan op (good) governance in de zorg. In de bijdrage van Erik zullen de implicaties van nieuwe wet- en regelgeving voor (de inrichting van) zorginstellingen centraal staan, waaronder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Governancecode Zorg 2022. Ook de stand van zaken rondom te verwachten wetgeving zal aan bod komen.
16:25 uur: Update cliëntmedezeggenschap (Wmcz 2018)
Jacqueline de Vries zal u bijpraten over de laatste ontwikkelingen over cliëntmedezeggenschap. Jacqueline zal ingaan op de inhoud van de Wmcz 2018, de praktische toepassing van deze wet – waaronder de samenwerking met cliëntenraden – en inmiddels verschenen rechtspraak.
17:10 uur: Napraten en borrel