Seminar ‘Governance in de zorg’

Governance in de zorg
Wij nodigen u van harte uit om op dinsdag 3 mei 2022 door ons te worden bijgepraat over juridische actualiteiten in de zorg. Tijdens deze bijeenkomst zal het thema Governance in de zorg centraal staan.
Wanneer: dinsdag 3 mei 2022

Programma

Vanaf 15:00 uur: Ontvangst

15:30 uur: Welkom door Coen Verberne

15:35 uur: Update (good) governance in de zorg
Erik Luijendijk zal ingaan op (good) governance in de zorg. In de bijdrage van Erik zullen de implicaties van nieuwe wet- en regelgeving voor (de inrichting van) zorginstellingen centraal staan, waaronder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Governancecode Zorg 2022.

16:25 uur: Update cliëntmedezeggenschap (Wmcz 2018)
Jacqueline de Vries zal u bijpraten over de laatste ontwikkelingen over cliëntmedezeggenschap. Jacqueline zal ingaan op de inhoud van de Wmcz 2018, de praktische toepassing van deze wet – waaronder de samenwerking met cliëntenraden – en inmiddels verschenen rechtspraak.

17:10 uur: Napraten en borrel