Uitspraak Hoge Raad – nieuwsbrief AV&V augustus 2020

Hoge Raad 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1218

De verkoop van een pand heeft een grote fiscale boekwinst tot gevolg. Geadviseerd was door BDO om deze als herinvesteringsreserve te boeken. Daarnaast heeft verweerster 2 tevens een voorziening voor groot onderhoud laten opnemen. De belastinginspecteur heeft echter alsnog een aanslag opgelegd. Bezwaar tegen deze aanslag werd niet gehonoreerd. Tegen deze uitspraak op bezwaar is beroep ingesteld, maar door een beroepsfout van verweerster 2 zijn niet tijdig gronden ingediend. Een en ander met het gevolg dat de aanslag onherroepelijk werd verklaard. Eiser stelt BDO en verweerster 2 aansprakelijk voor de geleden schade als gevolg van de gemaakte beroepsfouten. In eerste aanleg en hoger beroep heeft de rechter kort gezegd besloten dat niet duidelijk is welk verwijt kan worden gemaakt en welke schade is geleden en waarom de beslissing van de inspecteur niet in stand zou blijven. De Hoge Raad is eveneens van oordeel dat eiser onvoldoende heeft onderbouwd dat het beroep bij de belastingrechter tot een andere uitkomst zou hebben geleid.