Recht in de ogen van Matthieu Goedhart, Mutsaersstichting

“Bestuurlijk en juridisch advies, waarbij bescherming van de kwetsbare doelgroep voorop staat.”

Als arts en bestuurder van de Mutsaersstichting richt Matthieu Goedhart zijn organisatie primair in naar de behoeften van zijn cliënten. “Ik ben een ondernemer met zorg – letterlijk en figuurlijk.” De professional past naar zijn idee bescheidenheid, want diens toegevoegde waarde is soms maar beperkt: “Van belang is de relatie met onze cliënt, die willen we goed houden. Holla Advocaten kent onze organisatie en de context – en helpt ons daarbij.” Advocaat Mark van der Schoor bewondert Goedharts bevlogenheid: “Hij gaat voor zijn kwetsbare doelgroep door roeien en ruiten.”

Minimaal management, maximale zorg

De Mutsaersstichting werkt met en voor kwetsbare gezinnen in Noord- en Midden-Limburg: mensen met een psychiatrische achtergrond, een verstandelijke beperking of die lijden onder huiselijk geweld. Goedhart reorganiseerde de Mutsaersstichting tussen 2005 en 2009 tot een platte organisatie waarin gemotiveerde professionals vrijwel zonder management zelf hun werk kunnen inrichten. Dit schiep ruimte, energie en tijd voor de cliënt, maar ook voor ontwikkeling en scholing van medewerkers en voor hun bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Mede hierdoor was de stichting ruim op tijd klaar voor de decentralisatie van taken naar de gemeenten in 2015. Nu transformeert Goedhart de stichting van instituut naar kennisnetwerk: “Hoe organiseer je deze zorg op een zo hanteerbaar en plat mogelijke manier? Dan kom je logisch tot een samenwerkings- en ontvlechtingsscenario.” Mark van der Schoor: “De wijze waarop Matthieu Goedhart zijn organisatie heeft ingericht laat zien hoe het óók kan in de zorg.”

Juridische risico’s inschatten

Goedharts voortvarende en innovatieve aanpak gaat niet altijd over gebaande wegen. “Voor het invoeren van vernieuwingen moet je soms onbegaanbare paden inslaan,” analyseert hij zijn positie. “In de loop der jaren is Holla Advocaten voor mij een consultatieve partner geworden die helpt in te schatten waar de risico’s zitten.” Goedhart toetst zijn plannen en ideeën bij Mark van der Schoor die ernaar kijkt vanuit strategisch-juridisch perspectief. “Dat is zijn vak. Mark weet als geen ander welke regel staat voor welk effect en hoe mensen daarop ingaan. Mark geeft veel ruimte, maar stelt ook grenzen: dit gaan we dus niet zo doen.” Zelf ziet Mark van der Schoor zijn functie als ‘slijpsteen van de geest’: “Matthieu Goedhart boekt mij af en toe een ochtend. Ik adviseer hem bestuurlijk en juridisch, waarbij voorop staat dat de kwetsbare doelgroep beschermd blijft.”

Kindexpertisecentra: 1 kind, 1 plan

Door intensieve samenwerking met onderwijsinstellingen bieden de kindexpertisecentra nu echt maatwerk aan kwetsbare kinderen en jongeren. Goedhart: “Ik stel mijzelf altijd de vraag: als dit mijn kind is, wat vind ik dan belangrijk en kan iemand dat voor mij regelen? Wij werken als enige in Nederland écht op basis van één-kind-één-plan: met onderwijs, jeugdzorg en psychiatrie onder één dak. Als je door dat gebouw loopt, zie je geen schoolklasje. Wij maken samen met iemand een ontwikkelingsprogramma waarbij iemand kan kiezen uit wel 112 modules.”

Goedhart loopt ook hier tegen schotten en grenzen aan. “Zo’n kindexpertisecentrum valt onder 25 wetten. Zo moeten alle schoolkinderen een rugnummer hebben waardoor de onderwijsinspectie kan toetsen en handhaven. Dat matcht niet met onze integrale aanpak waarin je een relatie met een kind opbouwt waarbij flexibiliteit voorop staat. Je zou de hele dag dat rugnummer moeten registreren om vast te leggen waar hij op welk moment was en wat hij deed. Die tussentijdse registratie blokkeert het hele proces. Je moet durven te toetsen op resultaat.”