Recht in de ogen van Hendy Story, Story Beheer B.V.

Saneren en bouwen in een Betuwedorp

Van autosloperij naar een nieuwe landelijke dorpswijk: projectontwikkelaar Hendy Story kreeg het voor elkaar in haar geboortedorp Rhenoy, mede dankzij de inzet van Daniëlla Nijman van Holla Advocaten. Hendy Story: “Advocaten heb je nodig, maar je moet zelf blijven nadenken en alles controleren. Daniëlla vertrouw ik inmiddels blindelings.” Daniëlla Nijman: “Het loont het meest om ons vanaf het begin van een project in te schakelen.”

Rhenoy is een dromerig dorpje in de Betuwe. Vlak naast de dorpskern lag een oude autosloperij, ooit de start van het autobedrijf van vader Bert Story. “Naast de oude garage stond een houten huisje, waar ik geboren ben. Graanmaalderij Story is van mijn opa geweest, daar is mijn vader geboren.” De zwaar verontreinigde grond van de sloperij moest gesaneerd worden, te financieren met de bouw van 80 woningen.  “Het leek een win-winsituatie,” vertelt Hendy Story. “Maar toen stortte in 2008 de markt in.” In Rhenoy stonden op dat moment ca. 300 woningen. “Meer dan 20% bebouwing erbij, dat maakt nogal uit in zo’n dorp. Dus toen hebben wij een knip gemaakt in het voorstel naar de gemeente: in fase 1 bouwen we 55 woningen. Als daarvan 70% verkocht is, valt er te denken aan fase 2. Mocht de verkoop slecht gaan, dan komt er een mooi groengebied.”

Lobby voor woningbouw

Na een carrière in de mode stapte Hendy Story over op projectontwikkeling, aanvankelijk kleinschalige projecten in haar woonplaats Zeist. Een hele wijk was een nieuw avontuur. Echt spannend vond zij het voortraject van de politieke besluitvorming: “Gaat de gemeenteraad van Geldermalsen de plannen accepteren?” In de regio waren ook andere plannen voor woningbouw, dus werd het onderling touwtrekken om de aantallen woningen die mochten worden gebouwd. Als oud-Rhenoyse lobbyde Hendy Story actief voor haar plan bij de lokale politieke partijen. De kaarten lagen gunstig. In het dorp was al 20 jaar geen woningbouw geweest. Door de uitstroom van jonge gezinnen kwam de leefbaarheid onder druk te staan: zonder aanwas zou de basisschool moeten sluiten. De meeste dorpsbewoners waren daarom blij met de nieuwbouwplannen en het saneren van de vervuilde grond.

Onderling vertrouwen

Als specialiste in omgevingsrecht kreeg Daniëlla Nijman de vraag om de voortgang in het project te houden. Daniëlla Nijman: “Ik moest alles goed onderbouwen, zodat het plan ook de toets van de Raad van State zou doorstaan.” Toen de gemeenteraad eenmaal ingestemd had met de sanering en woningbouw, kreeg ze haar handen vol. Hendy Story: “Na het raadsbesluit moest er een overeenkomst met de gemeente komen. Binnen een jaar hadden wij dat rond, getekend en al. Dat was nog niet eerder vertoond, maar ik vond het lang zat. Het vertrouwen tussen de gemeenteambtenaar en Daniëlla gaf mij vleugels.”

“Het onderling verdelen van het werk verliep heel prettig,” stelt Daniëlla Nijman. “Van begin tot eind hebben de partijen juridisch en strategisch soepel samengewerkt. Natuurlijk was er wel eens discussie of een juridisch robbertje over een bepaling. Maar niemand heeft iets op de spits gedreven.”

Raad van State

Dat gold niet voor enkele omwonenden die bezwaar maakten. Hendy Story: “Mensen maken altijd bezwaar als er wat verandert in hun omgeving. Deze omwonenden gaven aan dat ze geschrokken waren van de aantallen woningen. Met hen zijn we tot aan de Raad van State gegaan.” Ze is nog altijd opgelucht over de uitkomst: ongegrond. “Intussen hadden we veel woningen verkocht op papier, best veel Rhenoyers en mensen uit Beesd hadden gekocht. Dus toen konden we gaan bouwen.” De sanering had al plaatsgevonden: “Vrachtwagens reden af en aan, het leek wel een militaire operatie…”

Naam Oudenborch

De nieuwe buurt moest nog een naam krijgen. Hendy Story: “Daar hebben we een prijsvraag voor uitgeschreven waar alleen mensen uit het dorp Rhenoy aan mee mochten doen.” Uit alle inzendingen werd de naam Oudenborch gekozen. De 18-jarige winnaar had deze naam opgediept uit de plaatselijke geschiedenis: Oudenborch was een kasteel dat ooit vlakbij Rhenoy stond.

Iets gezelliger ontwerp

Het wijkje is in historiserende stijl ontworpen, met een landelijke curve in het stratenplan. “Op de eerste tekeningen lagen de straten haaks op elkaar. Dat kon wel iets gezelliger, vond ik, ook al heeft dat consequenties voor de percelen. De Linge loopt ook niet kaarsrecht.” Ook de bebouwing van de kavels voldoet aan het beeldkwaliteitsplan, speciaal ontworpen voor het Lingedorp. Kort voor de zomervakantie 2016 zijn de meeste huizen van Oudenborch opgeleverd. “Als ik nu in het wijkje loop, word ik vaak binnengevraagd om even te kijken. Hartstikke gemoedelijk, waar maak je dat mee met projectontwikkeling?” Inmiddels zijn ook de fase-2 kavels en woningen grotendeels verkocht.

Prima samenwerking

Over de samenwerking met Daniëlla Nijman is projectontwikkelaar Hendy Story erg te spreken: “Daniëlla lost vragen gewoon op. We hebben het ook heel gezellig gehad. Je komt niet zo vaak een vrouw tegen in de projectontwikkeling.” Inmiddels raadpleegt zij ook collega’s van Daniëlla Nijman  bij Holla Advocaten: “Om verkoopcontracten even te laten doorlezen of een onroerend goed vraag te stellen. Maar… ik blijf liever weg bij advocaten!”

Feiten en cijfers

Holla Advocaten – inzet bij projectontwikkeling:

  • planontwikkeling – inventarisatie en planning
  • anterieure ( = exploitatie-) overeenkomst
  • wijziging bestemmingsplan
  • zienswijzen weerleggen en procederen Raad van State

Tijdstraject project Oudenborch

2006    start planvorming
2013    anterieure overeenkomst gesloten
2013    start verkoop
2014    gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast
2015    Raad van State zitting – gewonnen
2016    oplevering eerste 55 woningen

Sanering project Oudenborch

afgraven en verwijderen verontreinigde grond
oppervlakte 3,5 ha
netto 20.000 ton grond