Leden van werkgroepen niet beschermd tegen ontslag

werkgroepen

OR-leden zijn beschermd tegen ontslag, waardoor zij niet bang hoeven te zijn om ontslagen te worden vanwege hun OR-werkzaamheden. Dit zorgt ervoor dat de OR-leden onafhankelijk kunnen zijn in de uitvoering van hun taken. Deze bescherming is dan ook een belangrijk onderdeel van de werking van de ondernemingsraad.

Toch zien wij in de praktijk dat ondernemingsraden werken met werkgroepen waar ook niet-OR-leden bij aangesloten zijn. Vaak zijn veel ondernemingsraden niet op de hoogte van het feit dat deze niet-OR-leden niet beschermd zijn. Mochten deze werknemers daardoor in conflict raken met de werkgever, dan kan dit tot ontslag leiden, terwijl dit niet had gekund indien het conflict met een OR-lid was geweest.

De ontslagbescherming geldt namelijk alleen voor leden van de ondernemingsraad en leden van de commissies van de ondernemingsraad. Commissies zijn formele organen van de ondernemingsraad die op basis van een instellingsbesluit ontstaan. Werkgroepen zijn minder formeel en worden vaak binnen de ondernemingsraad opgezet via afspraken, maar hebben daarom geen formele status. De ontslagbescherming geldt dan ook niet voor deze werkgroepen.

Soms komen wij in de praktijk nog tegen dat niet-OR-leden als deskundigen van een bepaalde afdeling worden betrokken bij een werkgroep. Deze werknemer wordt niet op de hoogte gesteld van de risico’s die hij of zij daarmee neemt.

Wij adviseren ondernemingsraden dan ook expliciet om te werken met commissies of enkel OR-leden deel te laten nemen aan deze werkgroepen. Mocht u twijfelen over de manier waarop dit in uw OR is geregeld, of wilt u graag ondersteuning bij het oprichten van de juiste commissie voor een bepaalde situatie, neem dan vooral contact op met ons medezeggenschapsteam.