Bron van inzicht of...

De wetsgeschiedenis als mond van de wetgever: bron van inzicht of verwarring?

Voor niet-juristen is het misschien vreemd, maar de tekst van een wet is lang niet altijd duidelijk. En dat terwijl de wet rechtszekerheid moet bieden….

11-07-2017

Huwelijksvermogensrecht op...

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen. Tot het laatste moment was het spannend, omdat er een motie was ingediend strekkende tot aanhouding van het wetsvoorstel. Die motie…

28-03-2017

Transformatie en geluid

Hoe ga je bij transformatieprojecten om met hoge geluidniveaus en dove gevels?

Op 15 februari 2017 liet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uit over een bouwplan waarmee de transformatie van een bestaand gebouw…

25-03-2017

Flexibiliteit in planregels

Wijzigingsbevoegdheid moet akoestisch worden onderbouwd

Het opstellen van een akoestisch onderzoek voor een bestemmingsplan is een vak apart. Het theoretisch gehalte kan hoog zijn, omdat het onderzoek niet ziet op een concrete…

25-03-2017

Uitfasering PEB

Na enkele hobbels op de weg zijn het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en de door staatssecretaris Wiebes ingediende novelle op 7 maart 2017 ook door de Eerste Kamer aangenomen (zie: http://bit.ly/2lDaRn5)….

08-03-2017

Prejudiciële vragen KGB

Op 9 oktober 2015 oordeelde de Hoge Raad naar aanleiding van een prejudiciële vraag dat het kindgebonden budget bij de berekening van de kinderalimentatie bij de draagkracht van de verzorgende ouder dient te worden opgeteld. Sindsdien…

01-03-2017

Tweede Kamer neemt novelle...

De Tweede Kamer heeft op 9 februari jl. het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting op 1 april 2017 in werking. Dat betekent…

16-02-2017

Wanneer wordt een...

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan over de bescherming van bedrijfswoningen tegen geluidhinder.

Een belangrijk verschil tussen bedrijfswoningen en burgerwoningen is…

06-02-2017

Bekijk meer...

Spring naar toolbar