Tweede Kamer neemt novelle...

De Tweede Kamer heeft op 9 februari jl. het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting op 1 april 2017 in werking. Dat betekent…

16-02-2017

Wanneer wordt een...

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan over de bescherming van bedrijfswoningen tegen geluidhinder.

Een belangrijk verschil tussen bedrijfswoningen en burgerwoningen is…

06-02-2017

Transformatie...

Hoe ga je om met bestaande rechten van zittende bedrijven?

 

De transformatie van een bedrijventerrein naar woningbouw is een langdurig proces. Meestal lukt het niet om eerst alle bedrijven te laten verplaatsen voordat de eerste…

14-01-2017

Evenementen: een...

Luidruchtige evenementen zijn voor veel omwonenden een bron van ergernis. De bastonen van dance-evenementen kunnen tot op grote afstand te horen zijn. Voor gemeenten is het niet eenvoudig om passend evenementenbeleid te ontwikkelen….

23-11-2016

Omgevingswet: Minister...

Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is op 1 juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De inwerkingtreding staat gepland voor 2020. In de tussentijd wordt door veel gemeenten vooruitgelopen op deze nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld…

23-11-2016

Functiemenging in...

Maak slim gebruik van de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering

Bij het maken van bestemmingsplannen wordt de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering gebruikt om te bepalen welke afstand er moet worden aangehouden tussen woningen…

22-11-2016

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is een divers en complex rechtsgebied dat continu in beweging is, net als onze cliënten. Het eindresultaat is tastbaar. Denk aan de nieuwbouw of transformatie van vastgoed, de aanleg van een weg of de uitbreiding van…

22-11-2016

Intellectuele Eigendommen,...


Optimale bescherming van uw Intellectuele Eigendommen (I.E.) is van groot belang voor uw onderneming.

Wij geven u graag advies op het gebied van octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, ICT-recht, handelsnaamrecht en…

28-07-2016