Tweede Kamer neemt novelle uitfasering PEB aan

De Tweede Kamer heeft op 9 februari jl. het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting op 1 april 2017 in werking. Dat betekent dat er vanaf die datum geen pensioenopbouw in eigen beheer meer kan plaatsvinden. De DGA kan kiezen voor afkoop, omzetting of handhaving van het pensioen in eigen beheer in de huidige vorm. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar ons nieuwsbericht van 22 november jl. Wijzigingen die verband houden met de overige fiscale pensioenmaatregelen werken terug tot en met 1 januari 2017.