Omgevingswet: Minister beantwoordt vragen

Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is op 1 juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De inwerkingtreding staat gepland voor 2020. In de tussentijd wordt door veel gemeenten vooruitgelopen op deze nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld met experimenten op basis van de Crisis- en herstelwet.

De Omgevingswet is grotendeels een kaderwet. De concrete inhoud wordt ingevuld door vier AMvB’s. De conceptversies van deze AMvB’s hebben deze zomer ter inzage gelegen. Aan de concepttekst van de Invoeringswet wordt nog gewerkt. De Invoeringswet zal o.a. het overgangsrecht gaan bevatten.

De Minister heeft de kamervragen beantwoord die zijn gesteld over de Invoeringswet en de vier AMvB’s. Hier vindt u de links naar de antwoorden van de Minister over:

  1. Besluit omgevingsrecht
  2. Besluit kwaliteit leefomgeving
  3. Besluit activiteiten leefomgeving
  4. Besluit bouwwerken leefomgeving
  5. Invoeringswet

Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is nog niet compleet. Er lopen afzonderlijke wetgevingstrajecten voor de onderwerpen geluid, bodem, natuur en grondeigendom.

Zie voor meer informatie over de Aanvullingswet geluid het artikel Aanvullingswet geluid Omgevingswet: de highlights.