Huwelijksvermogensrecht op de schop

scheiden

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen. Tot het laatste moment was het spannend, omdat er een motie was ingediend strekkende tot aanhouding van het wetsvoorstel. Die motie is echter verworpen en de Eerste Kamer heeft het voorstel aangenomen.

Dit betekent dat het huwelijksvermogensrecht ingrijpend verandert. Van belang is echter dat deze wijzigingen alleen gelden voor huwelijken die worden gesloten ná inwerkingtreding van de nieuwe wet. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend en wordt bij koninklijk besluit bepaald.

Wilt u weten wat de wetswijziging voor u betekent? Neem dan contact op met mr. Geeske van Campen.